Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad väntar efter förlossningen?

Efter förlossningen börjar en ny tid med babyn, med sina glädjeämnen och sorger. Fantasierna om babyn som man haft under graviditeten ersätts med den verkliga babyn. Skillnaden kan vara stor och orsaka besvikelse.

Nya typer av bekymmer

Ansvaret för en hjälplös baby kan väcka oro och osäkerhet. Förälderns psyke är anpassat till att tryggt ta hand om den nyfödda. Det kan väcka rädsla för att något dåligt kommer att hända dig själv eller din baby. Det är bra att förhålla sig till sina egna tankar och känslor med medkänsla.

Det är utmattande om du måste vara ensam ansvarig för babyn. Att dela ansvaret med din partner eller andra närstående hjälper dig att hantera att orka vara en tillräckligt bra förälder.

Att uppmärksamma och förstå babyns behov kan vara betungande

I synnerhet den blivande mamman anpassar sig redan under graviditeten till att observera babyns signaler. Hormonella förändringar som sker efter förlossningen stöder också känsligheten för babyns signaler.

Föräldraskap innebär att vara mer alert än vanligt och känslomässigt förstå babyns behov. Därför kan du känna dig överstimulerad även när babyn sover och du har möjlighet att vila.

I allmänhet lindras situationen när rutinerna har etablerats och man lärt känna babyn. Att känna sig överstimulerad och nervös kan lindras till exempel med hjälp av avslappnings- eller andningsövningar. Du hittar övningarna under Verktyg.

Gråtande baby

Babyns gråt känns påfrestande för en förälder och kan framkalla besvärliga känslor. För en baby är gråt det enda sättet att kommunicera sina behov. Därför har den utvecklats till att väcka en stark reaktion hos föräldern.

Babyn kan inte ännu reglera sina känslor, så hen behöver hjälp av en förälder för det. En förälder kan tänka att hen alltid ska kunna undanröja babyns missnöje. Ingen kan göra detta, och babyn behöver inte det. Det räcker att vara lugnt närvarande, lugna babyn och orka ta emot gråten.

Att lugna sig själv

Glöm inte dig själv i dessa situationer. Fundera på förhand på vad som lugnar dig. Spela musik, sug på en pastill eller försök att andas lugnt. Tänk också på hur du kan återhämta dig från dessa tuffa situationer.

Om möjligt, dela ansvaret för att ta hand om den gråtande babyn med din partner eller en annan närstående person. Om partnern inte bor i samma hushåll är det viktigt att ha en nödplan: vem kan jag ringa om jag inte klarar mig?

Det är tungt att ta hand om en baby som gråter mycket. Berätta om att gråtandet på rådgivningen. Du kan också kontakta Förbundet för mödra- och skyddshem.

Kom ihåg

Föräldrar är nästan alltid fokuserade på sin babys behov. Ju mer fysiska och psykiska resurser en förälder har, desto bättre kan babyns behov tillgodoses.

Under spädbarnstiden behöver alla föräldrar stöd från andra. Eftersom få människor vill tränga sig på för att hjälpa till krävs ofta en direkt begäran om hjälp.