Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

Graviditeten och spädbarnstiden är tider för stora psykiska förändringar. De omfattar en mängd olika känslor som kan vara intensiva och varierande. Förlossningen och spädbarnstiden kan göra dig nervös och till och med rädd.

Dina känslor kan vara motstridiga

Varje graviditet kan framkalla motstridiga känslor. Önskningarna, känslorna och tankarna kan till och med vara motstridiga.

  • Graviditet utlöser förändringar i ens egna roller och relationer, liksom i förverkligandet av saker som är viktiga för en själv. Hormonella, psykiska och fysiska förändringar förekommer också.
  • Även om babyn är väntad och allt är bra, kan tiden efter förlossningen vara tung. Humöret kan variera mycket.

Tidigare traumatiska upplevelser kan också komma upp igen under graviditeten och spädbarnstiden. Den psykiska ångesten i samband med detta kan vara mycket stark.

Kom ihåg

Detta program ger information om och förståelse för de psykiska upplevelserna och händelserna som ofta inträffar hos båda föräldrar under graviditeten och spädbarnstiden. Du lär dig hur du kan påverka ditt eget och din babys välbefinnande.