Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Du har nu slutfört programmet. Fint!

I följande video (1:20) får du höra hur du kan ta hand om ditt psykiska välmående efter att du slutfört egenvårdsprogrammet.

Förhoppningsvis fick du användbar information, nya idéer och verktyg. Det är bra att fortsätta göra de övningar som passar dig. Var också i fortsättningen uppmärksam på hur du hanterar din vardag och sträva efter att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt.

Tillåt dig själv att ha vilodagar och planera kanske till och med in dem i förväg. Planera också in motion och meningsfulla aktiviteter i veckokalendern.

Om det behövs, bekanta dig även med de övriga programmen i Psykporten som kan vara till hjälp.

Kom ihåg

Om den belastning som din livssituation orsakar känns så stor att dina resurser inte räcker till för att hantera den, tveka inte att söka hjälp!

Vad ska jag göra om det här programmet inte hjälpte mig?

Professionell hjälp

Den belastning som orsakas av en utmanande livssituation kan leda till psykiska problem. Då kan det finnas ett behov av professionell hjälp. Berätta om dina känslor på rådgivningen.

Psykoterapi och andra samtalsmetoder

Inom psykoterapi och annan samtalsbehandling bearbetar man svåra saker först och främst genom att samtala. Vid behov kan man göra övningar för att identifiera och ändra tillvägagångssätt som skapar symtom.

Du kan delta i vården ensam, med din partner, din familj eller i grupp. Kort samtalsterapi finns att tillgå inom till exempel primärvården.

Psykoterapi för tidigt samspel

Psykoterapi för tidigt samspel är en lämplig behandlingsmetod i olika samspelsproblem mellan föräldern och babyn. Här är målet för arbetet tidigt föräldraskap samt förhållandet mellan barnet och föräldern.

Det kan hjälpa om en förälder till exempel har psykiska problem, stress på grund av en belastande livssituation eller upplevelser av trauma eller förlust. Babyn kan å andra sidan till exempel gråta mycket, ha problem med ätandet eller sovandet eller ha kontaktsvårigheter.

Psykoterapi för tidigt samspel beviljas som familjepsykoterapi som ersätts av FPA från graviditetstiden till spädbarns- och småbarnsåldern. Personer som lider av infertilitet och missfall kan få det redan när de önskar bli gravida.

Psykoterapibesöken utförs vid behov som besök för båda föräldrar, en förälder och babyn eller hela familjen. Besöken kan ske antingen hemma eller på en terapimottagning.

Även avgiftsfria nätterapier är snabbt tillgängliga och en effektiv hjälp för många vanliga psykiska problem.

Kamratstöd och organisationer

Äimä ry hjälper mammor med depression under graviditeten eller förlossningsdepression samt mammor som har lidit av förlossningspsykos.

Förbundet för mödra- och skyddshem hjälper familjer i utmaningar och krissituationer.

Via Finska Doula Föreningen kan du leta efter en doula.

Andra användbara program

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och glädje i livet!

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet för välmående under graviditeten och spädbarnstiden?

Vill du ge oss respons på innehållet eller komma med utvecklingsförslag? Vi tar gärna emot både ros och ris.