Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vem är jag nu?

Många nyblivna föräldrar upplever förvirring i sin nya roll som förälder, barn och partner. Nya roller och en kropp som återhämtar sig från förlossningen kan orsaka många olika känslor.

Stora livsförändringar väcker ofta motstridiga känslor. Du kanske undrar över följande:

Vem är jag nu?

Särskilt en mamma kan känna att hon har förlorat hela sitt tidigare liv. Det kan till och med kännas fel att känna entusiasm över saker som har gett glädje tidigare: både fysisk och psykisk frånvaro från barnet kan orsaka skuldkänslor.

Bra föräldraskap kräver dock inte konstant närvaro, och tankarna behöver inte bara kretsa kring babyn. Även om det har en övergripande inverkan på ditt liv att hand om babyn är du fortfarande du, med din egen personlighet och dina egna intressen.

Att bli förälder kan också hjälpa dig att upptäcka dina värderingar och nya intressen. De kan också få livet att kännas mer meningsfullt än tidigare.

Kroppen känns främmande

Graviditet och förlossning kan orsaka stora fysiska förändringar. Du kan tycka att de är stärkande och njuta av din kropp. Det är också möjligt att du upplever känslor av sorg och besvikelse.

Båda dessa upplevelser, liksom alla upplevelser däremellan, är helt normala. Bara du kan definiera ditt förhållande till din egen kropp. Även om du upplever utmanande känslor, försök ändå att uppskatta din kropp: den har gjort ett stort och viktigt jobb. Ta hand om din kropp, ge den näring och en lämplig mängd belastning och vila.

Ge tid för både för fysisk och psykisk återhämtning. Hur du känner för din kropp nu kan förändras med tiden. Be vid behov rådgivningen om hjälp med den fysiska återhämtningen.

Babybubblan

Ibland pratar man negativt om att sjunka ner i babybubblan, att det är något som förminskar en själv och intresset för saker utanför bubblan.

Babybubblan är dock en viktig tid när bandet mellan babyn och föräldrarna utvecklas. Det är ingen brådska ut ur den. Du har rätt att njuta av din baby och denna speciella tid.