Skip to main content

Egenvårdsprogram

7. Lär dig att lita på din kropp

Din relation till din egen kropp kan påverka din upplevelse av graviditeten, förlossningen och spädbarnstiden. Det är bra att bygga en accepterande och förtroendefull relation med sin egen kropp.

Kroppsförändringar under graviditeten och oförutsägbarheten av den förestående förlossningen kan orsaka osäkerhet. Förlossning kan vara ett av de enda fysiska upplevelserna i livet som man inte kan kontrollera själv. Med hjälp av denna övning kommer du att bygga förtroende för din kropp.

Övning: Bedömningsfri granskning av den egna kroppen (1:35)

Mål

Du lär dig att granska din kropp utan att döma genom visualiseringsövningar.

Anvisning

Sätt dig i en bekväm sittställning på en stol med rakt ryggstöd, en meditationspall eller stadig kudde.

Inspelningen finns också som text.

Audio file