Skip to main content

Egenvårdsprogram

4. Lär dig välja dina handlingar

Ibland kan en stark eller plötsligt uppvaknande känsla hindra dig från att agera på ett sätt som är förenligt med dina mål. Känslan tar tag i tyglarna, och ens egen reaktion kan efteråt förvirra eller få en att skämmas.

Denna övning stärker medvetenheten om de faktorer som försvagar friheten att välja sina egna handlingar. Samtidigt överväger vi hur vi skulle vilja handla i situationerna.

När du upplever utmanande känslor

Nästa gång du befinner dig i en situation där du märker utmanande känslor och tillhörande oflexibla tankar och automatiska handlingsmönster, gör så här:

 • Börja med avslappnande andning.
 • Observera din sinnesstämning som molnen på himlen – tillåtande och utan att reagera.
 • Kom ihåg eller tänk om hur du önskar att du kunde handla i just denna situation.
 • Uppmuntra dig själv att pröva det önskade beteendet.
 • Vad som än händer i dig efter det, ta emot känslorna och tankarna på ett tillåtande sätt och utan att reagera.

När du märker nervositet och kritik

1. Försök att behandla din sinnesstämning som på molnen på himlen som kommer och går, växer och minskar.

2. Sträva efter att ta emot och observera dina tankar, känslor och handlingsmönster som de är. Undvik snabba reaktioner som undvikande och dömande.

3. När du märker att det kritiska tänkandet återvänder (det kommer säkert att återvända), försök att ta molnbilden som stöd igen. Du kan behöva upprepa detta flera gånger innan du inser att den äkta toleransen har stärkts. Ha alltså tålamod när du gör den här övningen.

4. Öva medveten observation i några minuter åt gången några gånger om dagen för att utveckla dina färdigheter.

Övning: Frihet att välja ditt eget handlande

Mål

Du lär dig att granska situationer där känslor har haft företräde framför nyttiga handlingar. Med hjälp av granskningen lär du dig att handla bättre i dessa situationer i framtiden.

Anvisning

Läs frågorna i uppgiften. Tänk på svaren tyst för dig själv eller skriv ner dem.

1. Fundera på situationer där känslor har minskat dina chanser att medvetet och lugnt välja hur du ska göra.

 • Vilken typ av känslor har det varit fråga om?
 • Har du upplevt oförmåga, motvilja eller rädsla?
 • Vad har lett till känslorna?
Loading ...

2. Fundera öppet på hur du skulle vilja handla i liknande situationer i fortsättningen.

 • Kan du pröva att handla på det sätt du vill och kan du tänka att det som sker, det sker?
 • Kan du bara observera följderna? Kan du vara nyfiken och lära dig av dina erfarenheter?
Loading ...

3. Ta sedan en bekväm ställning, sittande eller liggande.

 • Blunda.
 • Andas lugnt in och ut några gånger.
 • Lyssna på dina tankar.
 • Vilka tankar, känslor och inre bilder uppfattar du?
 • Märker du lättnad eller nervositet? 
Loading ...