Skip to main content

Egenvårdsprogram

5. Lär dig att utmana dina bekymmer

I den här övningen lär du dig att identifiera och ifrågasätta de tankemönster som upprätthåller ångesten. När du lär dig att känna igen och ifrågasätta dem, brukar oron också minska.

Börja med att läsa de här allmänna instruktionerna för att hjälpa dig att hitta motivation för en förändring.

Är dina bekymmer sanningsenliga?

Bedöm sannolikheten för att dina bekymmer kommer att förverkligas med hjälp av uppgiften nedan. Uppgiften kan hjälpa dig att granska dina bekymmer mer sanningsenligt och se på dem i en ny dager.

Sannolikheten för att bekymren förverkligas

Mål

Du lär dig att granska dina bekymmer mer sanningsenligt och att se på dem i en ny dager.

Anvisning

Ett vanligt tankefel är att dra förhastade slutsatser. Välj något som bekymrar dig just nu. Fundera sedan på svar på följande frågor.

Loading ...