Skip to main content

Egenvårdsprogram

7. Att komma bort från invanda tankemönster

Var och en av oss gör ibland hastiga tolkningar och drar slutsatser som vid närmare granskning inte är konsekventa. Ångest kan försämra vår förmåga att tänka mångsidigt och flexibelt, vilket ökar sannolikheten för sådana misstolkningar.

Även om vi inser att något vi oroar oss för inte nödvändigtvis är rationellt, kan det fortfarande kännas väldigt verkligt. Att utmana oron är emellertid en färdighet som du kan lära dig.

Nedan följer exempel på automatiska tankar som ofta förekommer vid generaliserat ångestsyndrom. När du läser listan kan du fundera på om du känner igen den här typen av tänkande hos dig själv och komma på exempel från ditt eget liv. Du kan sedan överväga hur du i dessa situationer kunde tänka annorlunda.

Övning: Att komma bort från invanda tankemönster

Mål

Du lär dig att identifiera och ifrågasätta automatiska tankar.  

Anvisning

Vid generaliserat ångestsyndrom förekommer ofta automatiska tankar. Läs listan och fundera över om du känner igen den här typen av automatiskt tänkande.

Om du känner igen tankarna, kan du skriva ner exempel från ditt eget liv och fundera på hur du skulle kunna tänka annorlunda i dessa situationer.

Exempel

“I utvecklingssamtalet fick jag mycket beröm av chefen och en lite negativ kommentar. Jag ignorerade berömmet helt och hållet, allt jag kan komma ihåg nu är den negativa kommentaren.”

Loading ...