Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. Identifiera faktorer som påverkar sömnen

Behandlingen av ett barns sömnsvårigheter börjar med att identifiera och påverka faktorer som hindrar och främjar sömnen. Detta är en viktig del av arbetet med sömnsvårigheter.

Mitt barns sömn 

Alla barn är olika, så de faktorer som hindrar eller främjar sömnen varierar från person till person. Fundera över vad som gör det svårt för just ditt barn att sova. Hur kunde hens goda sömn främjas?  

När du gör övningen, läs också sidorna "Vilka faktorer hindrar sömn" och "Vilka faktorer främjar sömn?"

Övning: Sömnunderhåll

Mål 

Du identifierar vilka faktorer som hindrar och vilka som främjar till ditt barns sömn. Du ser vilka saker som behöver ändras. 

Anvisning 

Gå igenom följande faktorer som hindrar och främjar söm med eftertanke. Fundera på om det finns något som behöver ändras. 

Loading ...