Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vilka faktorer hindrar sömn?

Om barnets sömn är problematisk är det första man bör tänka på om det finns faktorer som stör barnets insomning eller goda sömn.

Det är viktigt att upptäcka och minska faktorer som hindrar sömnen så att förutsättningarna för sömn blir så bra som möjligt.  

Oregelbunden dagsrytm

Den viktigaste faktorn som hindrar sömn är en oregelbunden dagsrytm. Barnet sover bäst när vardagen är regelbunden och förutsägbar.

Sjukdomar

Sjukdomar kan göra det svårt att gå och lägga sig och göra din nattsömn osammanhängande. Små barn kan inte nödvändigtvis berätta om sina symtom.

Sjukdomar som stör sömnen kan vara till exempel infektioner, olika inflammationer, utslag, allergier, astma, magsmärtor, förstoppning och stora adenoider eller tonsiller. Om ditt barn har sjukdomar som stör sömnen är det viktigt att se till att de behandlas.

För lite sömn

Det är viktigt att barnet får tillräckligt med sömn. För lite sömn i förhållande till åldersnivå och individuella sömnbehov ökar risken för sömnstörningar. Barn behöver upprepat stöd från en vuxen för att få tillräckligt med sömn.

Om mängden sömn är för liten bör man tänka på hur sömnen kan ökas med små steg. Ibland är det möjligt att öka eller förlänga sömnen på dagen eller gradvis tidigarelägga tiden då barnet lägger sig på kvällen. Det är svårare att ändra tiden då barnet vaknar på morgonen, eftersom sömntrycket redan sovits bort och barnet är redo att vakna.

Barnet sover tillräckligt när hen mår bra under dagen och det inte finns några kontinuerliga tecken på trötthet.

Störande faktorer i sömnomgivningen

Sömnen kan hämmas om sovplatsen, sängen, madrassen, sängkläderna eller nattdräkten är olämpliga för barnet. Sovtemperaturen kan vara för varm eller för kall.

Sovplatsen kan vara för mörk eller ljus för ditt barn. Till exempel kan nattens skuggor skrämma barnet och få fart på fantasin.

Sovmiljön kan också vara för orolig eller bullrig. Vissa barn är känsliga för störande ljud i omgivningen, till exempel ljudet av tal eller TV som kommer från ett angränsande rum eller tickandet av en klocka.

Kom ihåg

Var uppmärksam på ditt barns individuella egenskaper, som behovet av sömn, tendensen att bli överansträngd under dagen och sensoriska överkänslighet.

För stark belysning

Melatonin är ett hormon som reglerar dygnsrytmen och hjälper till att somna. Rätt slags ljusvariationer stärker melatoninproduktionen i kroppen.

På morgonen och under dagen bör belysningen vara tillräcklig. På kvällen dämpas belysningen en timme innan barnet ska somna.

Under kvällsrutinerna är belysningen i köket och badrummet ofta för klar. Det är bra att fästa vikt vid att det är tillräckligt dunkelt på de platser där kvällsaktiviteter utförs. 

Elektroniska enheter

Ett barns tolerans mot olika enheter och skärmtid samt spel- och programinnehåll är mycket individuell. Det är bra att en förälder bedömer hur lång skärmtiden ska vara och vid vilken tidpunkt den ska infalla så att den är bra för det egna barnet. 

Belastning under dagen

Alltför stor belastning under dagen kan leda till svårigheter att lugna sig och somna på kvällarna, parasomnier, mardrömmar eller uppvaknanden under efternatten.

Även trevliga händelser under dagen kan öka vakenheten och orsaka svårigheter att somna eller uppvaknanden.

Saker som bekymrar

Sömnproblem kan orsakas av oro eller stress även hos barn. Olika förändringar i barnets vardag, till exempel att börja på dagis eller i skolan eller förändringar som har med detta att göra, en flytt eller andra förändringar i familjens situation, återspeglas ofta i barnets drömmar.

Ibland syns dessa också på barnets beteende, till exempel som överstimulering och rastlöshet.