Skip to main content

Egenvårdsprogram

Tänk på att ta hand om dig själv också

Barnet behöver förälderns hjälp för att övervinna sömnsvårigheterna. Problem med barnets sömn påverkar också ofta förälderns sömn och återhämtning och är påfrestande. Det är särskilt viktigt att du också tar hand om ditt eget välbefinnande så att du kan stötta ditt barn.

Får du tillräckligt med sömn?

När barnet har sömnproblem är det vanligt att föräldrarna också sover dåligt. När barnet behöver hjälp med sin egen sömn blir förälderns sömn begränsad eller osammanhängande.

Det är också vanligt att man tar tag i oavslutade sysslor eller vill ha lite egen tid på sömnens bekostnad när barnet äntligen somnar. En regelbunden sömn-vakenhetscykel och en tillräcklig nattsömn är dock också viktigt för en vuxen för att man ska orka och må bra. För en trött förälder är det svårt att kunna handla konsekvent och tålmodigt.

Metoder

Tänk på hur vilka knep du kan använda för att få tillräckligt med sömn. Om det finns fler än en vuxen i er familj, turas om att ta hand om barnet. Om möjligt, be ditt nätverk om hjälp under dagar eller nätter.

Kan en mor- eller farförälder eller vän komma för att hjälpa till med nattningen eller för att sköta nattliga uppvaknanden? Kan du få avlastning och själv gå och lägga dig utanför hemmet på egen hand eller med din partner?

På Psykporten.fi finns också ett egenvårdsprogram för sömnlöshet hos vuxna.

Hur orkar du?

En förälder som mår bra är barnets bästa. När du mår bra kan du möta utmaningarna som gäller barnets sömn.

Försök att ta hand om ditt välbefinnande också utöver sömn. Hur kan du nå en balans mellan saker som tar energi och saker som ger energi? När finns det tid för saker som gör att du återhämtar dig eller som du njuter av?

När du som förälder tar tillräckligt väl hand om dig själv får ditt barn ett värdefullt exempel på vikten av omsorg och den vuxnas förmåga att ta hand om sig själv.

Föräldraskap innebär mycket förväntningar och press som både du själv och omgivningen ställer. Om din ork sätts på prov, tänk efter om du kan sänka dina egna krav på vardagliga måsten i denna hårdkrävande livssituation.

Välbefinnandet i vardagen har en stark koppling till det psykiska välbefinnandet. I det följande kan du granska om grunderna för välbefinnande i din vardag är balanserade.

Var snäll mot dig själv

Beteendet hos barn med sömnproblem väcker ofta starka känslor hos föräldern, som irritation, oro och förtvivlan. Även skuldkänslor och upplevelser av att inte räcka till är vanliga.

Det är viktigt att komma ihåg att många kämpar med likadana problem. Ingen förälder vet hur eller kan alltid kan agera som de vill på grund av omständigheterna.

För att du ska kunna stöda ditt barn är utgångspunkten att du kan förhålla dig förlåtande och förståelsefullt mot dig själv. Lyssna och fundera på dina egna känslor och upplevelser utan att skuldbelägga dig själv. Beröm och uppmuntra dig själv regelbundet. Det är särskilt viktigt i utmanande stunder.

Kom ihåg

Barnets sömnproblem utmanar förälderns förmåga att orka på ett speciellt sätt. Därför är det viktigt att ta hand om din egen återhämtning och ditt välbefinnande.

Om du känner att du behöver stöd för ditt eget välbefinnande, ork eller psykiska hälsa finns det egenvårdsprogram tillgängliga på Psykporten.fi. Där hittar du information om stöd för välbefinnande och psykisk hälsa samt information om tjänster för barnfamiljer. Det är viktigt att du söker hjälp och stöd för dig själv i tid!