Skip to main content

Egenvårdsprogram

5. Bygg upp en kvällsrutin 

Regelbundna, upprepade kvällsrutiner med positiv interaktion skapar en trygghetskänsla för barnet inför den nattliga separationen från föräldern. Välj sådana sysslor till kvällsrutinen som lämpar sig för ditt barn och lugnar hen.

Kvällsrutiner hjälper barnet att koppla bort från dagens ljudlandskap, ljus och aktiva växelverkan. De stöder barnets övergång till nattvila. Det är värt att börja bygga upp kvällsrutiner redan i spädbarnsåldern. 

Vad omfattar kvällsrutinen? 

Kvällsrutinerna omfattar både kvällssysslor och interaktion med föräldern. Tillsammans hjälper dessa barnet att sänka vakenhetsnivån och förbereda hen för det förestående sänggåendet.  

Reservera tillräckligt med tid på kvällarna för barnet att lugna sig. Vägled barnet till lugnare lekar och aktiviteter när sömntiden närmar sig.  

När kvällsrutinen är schemalagd nära barnets vanliga sömntid associerar barnet den med sömn, vilket stöder sänggåendet. 

Varje familj har sin egen kvällsrutin. Den kan till exempel omfatta  

 • kvällsmål  
 • kvällstvätt  
 • kvällsbad eller -dusch 
 • lässtund 
 • vaggvisa eller ramsa 
 • lyssna på musik 
 • prata 
 • tala om dagens händelser 
 • hålla i famnen 
 • smekning 
 • stryka fotsulorna 

Beakta när du planerar kvällsrutinen 

Oro och rädsla kan göra det svårt för barnet att somna och orsaka nattliga uppvaknanden. Därför är det bra att diskutera dagens händelser och eventuella bekymmer med barnet så att det inte händer för nära läggdags.  

Smarta enheter och TV kan göra det svårt att gå och lägga sig. Det är bra att stänga av dem senast en timme före sänggåendet. Det är bra att hålla smarta enheter utanför sovrummet under natten. 

Sänk barnets vakenhetsnivå 

Det är viktigt att sänka vakenhetsnivån så att det stöder insomningen. Om barnet blir argt, överstimulerat eller gråtmilt på grund av tröttheten, kan det vara svårt för hen att lugna sig för att sova.  

Det är bra om den vuxna själv försöker hålla sig lugn och vara en lugnande vuxen också för barnet.  Försök att undvika förbud och i stället vägleda barnet. Berätta med ett lugnt, vägledande tonfall vad du förväntar dig att barnet ska göra.  

Övning: Barnets kvällsrutin som stöd för sömnen

Mål

Du skapar en egen kvällsrutin för familjen, vilket hjälper barnet att förbereda sig för att lägga sig och stöder barnet att lugna sig inför sänggående.  

Anvisning 

Planera en, regelbunden och konsekvent kvällsrutin som är lämplig för ditt barns ålder. 

 • Rutinen omfattar 4–7 element. Dessa är åtgärder som lugnar och förbereda barnet för att lägga sig. 
 • Välj sådana element till kvällsrutinen som lämpar sig för just ditt barn. Tänk på vilka slags sysslor som lugnar ner på kvällen och vilka som piggar upp eller upprör upp ditt barn. 
 • Välj i första hand element som lugnar ditt barn. Tänk på i vilken ordning det är ändamålsenligt att utföra kvällsrutinen så att den bäst hjälper barnet att lugna sig. Om det är svårast för barnet att borsta tänderna, kommer det eventuellt att få ett barn som redan har lugnat sig att bli upprört, om det lämnas till sist.  

Du kan använda listan nedan som hjälp för att planera kvällsrutinen: 

Genomför kvällsrutinen varje kväll 30 minuter – 1 timme före läggdags för förena den med sovhändelsen.  

Reservera tillräckligt med tid för alla delar i elementet och undvik en känsla av brådska. Tacka och beröm ditt barn för hens framgångar. Korrigera vid behov tidpunkten för kvällsrutinen eller dess element. 

Du kan också använda dig av pdf-bilagan i slutet av uppgiften för att bygga upp kvällsrutinen. Du kan också lägga till bilder i mallen och använda dem för att gå igenom kvällsrutinen tillsammans med ditt barn.  

Loading ...

Kom ihåg

Det är viktigt att berömma och tacka barnet för att hen lär sig saker och handlar enligt instruktioner.  

Kom ihåg att det är en färdighet att somna på egen hand. Hjälp och var ett stöd när barnet gradvis lär sig att somna självständigt.