Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vilka faktorer främjar sömn?

Som en del av sömnhygienen är det viktigt att öka faktorer som främjar en god sömn för barnet.

Dagsrytm

En regelbunden dagsrytm stöder barnets kvällsrytm och förberedelse för sömn. Om barnets dagsrytm är oregelbunden är det nyttigt att gradvis försöka reglera det dagliga schemat, kvällsrutinerna, sänggående och väckning på morgonen.

Rytmen kan för det mesta inte göras mer regelbunden med en gång. I rytmförändringen tar man små steg mot målrytmen. Mellan de små förändringarna behöver barnet ha tid att vänja sig vid det nya.

Kvällsrutiner

Kvällsrutiner spelar en viktig roll vid behandlingen av sömnsvårigheter. Som bäst hjälper kvällsrutinerna till att koppla bort dagens aktiviteter, de är lugnande och skapar en känsla av trygghet.

Kvällsrutinen upprepas alltid på samma sätt och vid samma tid. Rutinen omfattar både kvällssysslor och ett lugnande, trevligt samspel mellan föräldern och barnet. Det är bra att genomföra kvällsrutinen en halv till en timme före sänggåendet.

Lugnande sovförhållanden

Trygga, lugna och åldersanpassade sovförhållanden för barnet främjar en god sömn. 

Ofta ger en viktig sömnleksak eller snuttefilt som barnet själv valt en trygghetskänsla och hjälper barnet att uthärda separationen från föräldrarna över natten. 

En trygg sovplats

Det är bra för barnet att ha samma permanenta sovplats, där barnet har egen säng och rena sängkläder.

Barnets sovplats kan vara

  • en sidovagn, dvs. babysäng bredvid föräldrarnas säng
  • en babysäng i föräldrarnas sovrum
  • familjebädd
  • en egen säng i barnets rum

Säkerhet

Sovunderlaget ska vara stabilt. Det är inte tryggt för en baby att sova på soffan eller i en fåtölj.  När barnet sover i de vuxnas säng gäller det att se till att barnet inte kan falla ner.

Den säkraste nattningspositionen för ett barn är på ryggen tills hen lär sig att vända sig själv. 

Familjebädd

Också i en familjebädd gäller det att beakta en säker sömn. En föräldern som sover bredvid får inte vara övertrött, röka eller vara påverkad av rusmedel eller läkemedel. Vanlig trötthet på grund av vakande är inte ett hinder för en familjebädd.

För prematurbarn rekommenderas inte att sova i familjebädd. 

Reglering av vakenhet

Sömnen kommer bäst när både kroppen och hjärnan har lugnat ner sig redan innan man går och lägger dig. Barnets förmåga att reglera sin vakenhet utvecklas individuellt. För små barn är det ofta svårt att på egen hand reglera vakenheten. 

Föräldern ska hjälpa barnet att lugna sig i tillräckligt god tid före sänggåendet.

Obs!

  • Aktiviteter som ökar vakenheten, till exempel gräl eller att gå igenom tråkiga saker som hänt under dagen kan hindra barnet att lugna sig innan hen ska somna.
  • Tanken på nattlig separation från föräldrarna kan också höja vakenheten.
  • Undvik ljus och stimuli från elektroniska enheter i tid innan barnet ska somna. Stäng av enheterna minst en timme innan barnet lägger dig i sängen. 

Belysning i rätt tid

Var uppmärksam på att belysningen är svag på kvällarna, ungefär en timme innan barnet somnar. På morgonen och under dagen är det bra att få så mycket ljus som möjligt.

Minskning av belastning

Om ditt barn är känsligt för stress och belastning, minska medvetet kravnivån och situationer som belastar under 2–3 månader. Följ upp om detta förbättrar barnets sömn och sömnkvalitet.

Det är också bra om dagvården känner till barnets sömnproblem. På så sätt kan belastningsfaktorerna också bedömas och om möjligt minskas på daghemmet.

Kom ihåg

Ett litet barn vet ännu inte vad som förväntas av hen vid sänggående. Ett barn behöver regelbundet upprepad, tydlig och mild vägledning av en vuxen.