Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad betyder sömnunderhåll?

Vid behandling av sömnstörningar hos barn är det viktigt med sömnunderhåll. Ofta lär sig barnet också nya färdigheter gradvis med stöd av en vuxen.

Sömnunderhåll är det första steget

Sömnunderhåll avser anvisningar och metoder relaterade till sömn. Det är det första steget i behandlingen av sömnsvårigheter. Anvisningarna för sömnunderhåll är nyttiga för alla, eftersom de gör det möjligt att förebygga uppkomsten av sömnstörningar.

Vid behandling av lindriga sömnstörningar kan enbart sömnunderhåll och korrigering av sömnvanorna förbättra sömnen. När det gäller långvariga och svåra sömnstörningar kan olika behandlingar krävas.

Hur underhålls sömnen?

Syftet med sömnunderhåll är att:

  • minska faktorer som stör sömnen
  • öka faktorer som främjar god sömn

Barnets sömn kan underhållas till exempel genom att fästa vikt vid att bygga upp och följa en regelbunden rytm för dagssömn och nattsömn. Det är också viktigt att reglera barnets känslotillstånd och vakenhet. Det går bäst att somna när barnets sinnestillstånd är avslappnat och lugnt.

Förälderns eget känslomässiga tillstånd smittar lätt av sig på barnet. Barnet somnar bäst när föräldern är lugn och orkar förhålla sig till barnet med förståelse och tålamod.

Sömnunderhåll är viktigt för alla barn.

Sömnunderhåll = minimering av faktorer som stör sömnen och ökning av faktorer som främjar sömnen.

  • Vid behandling av lindriga sömnstörningar kan enbart sömnunderhåll och korrigering av sömnvanor förbättra sömnen.
  • Kom ihåg att föräldern har en viktig roll för att lära barnet sömnvanor och sömnrutiner.

De följande sidorna, "Vilka faktorer hindrar sömn" och "Vilka faktorer främjar sömn" erbjuder metoder för sömnunderhåll.