Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vilka är problemen med att gå och lägga sig? 

Utmaningar med att gå och lägga sig är vanliga, särskilt hos barn i lekåldern. Med sömnassociation avses en rutin eller vana som barnet behöver för att kunna somna på kvällarna eller i samband med nattliga uppvaknanden.

Det är utmanande att gå och lägga sig

Barnet vill inte gå och lägga sig i tid, utan försöker förlänga kvällen genom att hitta på nya lekar eller be om fler godnattsagor. Läggdags förlängs och insomnandet drar ut på tiden. I detta fall kan nattsömnen bli för kort. 

Vad ska jag göra?

Vid problem med att lägga sig är den mest effektiva hjälpen tydliga kvällsrutiner som stöder att barnet lugnar sig och upprepas regelbundet vid samma tid.

Betydelsen av tiden då barnet lägger sig

Vid problem med att lägga sig är det också bra att kontrollera att tiden då barnet lägger sig är den bästa med tanke på insomnandet. Om det är för tidigt är barnet ännu inte tillräckligt trött för att somna. Om det är för sent kan barnet vara övertrött, vilket gör det svårt att lugna sig.

I övningarna i delen Verktyg kan du skapa och genomföra en kvällsrutin som hjälper barnet att lägga sig för att sova.

Sömnassociationer stör sömnen

Rutiner och vanor relaterade till att somna är viktiga för alla barn. De gör det lättare att somna och hjälper till att klara av den nattliga separationen från föräldrarna.

Vad är en sömnassociation? 

Med sömnassociation avses en rutin eller vana som barnet behöver för att kunna somna på kvällarna eller i samband med nattliga uppvaknanden. Efter hand lär barnet att somna på egen hand, utan förälderns hjälp.

Hos ett litet barn kan en sömnassociation vara ett behov av amning eller en flaska mjölk. Äldre barn kan väcka föräldern eller lämna sin säng och gå till föräldern.

Vid sömn associationsstörningar vaknar barnet upprepade gånger på natten och behöver hjälp av föräldern för att kunna somna om. Sömn associationsstörningar förekommer oftast hos barn i åldern 8 till 18 månader. De är vanliga även hos äldre barn.

Om förmågan att somna självständigt på kvällarna eller vid nattliga uppvaknanden inte förbättras med åldern, kan sömnassociationen bli ett problem.

Vad ska jag göra?

När det gäller små barn minskas sömnassociationerna genom att gradvis ändra de inlärda vanorna. Då ersätter den nya vanan efter hand den oönskade vanan.

Stödet från föräldern lättas efter hand. Till exempel byter man ut att ta barnet i famnen mot att lugna barnet i sängen. Ibland ersätts nattmjölken mot smekningar. 

Målet är att barnet ska lära sig nya slags sömnfärdigheter och vanor med förälderns stöd. Lärandet kräver konsekventa verksamhetssätt samt tålamod, upprepning och tid.

När ska man avveckla sömnassociationen?

Tänk på när det är rätt tid att avveckla sömnassociationen. Har du tillräckligt med resurser att handla konsekvent och lära dig nya saker? Har barnet andra förändringar eller en akut sjukdom samtidigt? Den bästa tiden att lära sig nya saker är när vardagen är jämn och trygg.

I övningarna i delen Verktyg kan du se om ditt barn har sömnassociationer och öva på att gradvis avveckla dem.