Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Ni har nu slutfört programmet. Fint!

I följande video (1:29) får du tips på hur du kan ta hand om ditt eget och ditt barns psykiska välmående efter att ni slutfört egenvårdsprogrammet.

Förhoppningsvis har ni fått nyttig information, nya idéer och verktyg för att övervinna sömnsvårigheterna hos ditt barn. Det är bra att fortsätta göra de övningar som passar er även i framtiden. Var också i fortsättningen uppmärksam på hur du hanterar din vardag och sträva efter att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt. 

Tillåt dig själv och ditt barn att ha vilodagar och planera kanske till och med in sådana dagar i förväg. Planera också in motion och meningsfulla aktiviteter i er veckokalender. 

Kom ihåg

Om barnets sömnsvårigheter blir ännu svårare eller om du känner att de påverkar ditt barns funktionsförmåga eller er livskvalitet, tveka inte att söka hjälp! 

Vad ska jag göra om det här programmet inte räckte till? 

När lönar det sig att söka hjälp?  

Det är bra att uppsöka vård om barnets symtom börjar störa livet och begränsa aktiviteter som är typiska för barnets åldersnivå.  

Ett barns sömnsvårigheter påverkar alltid alla familjemedlemmars liv, deras mentala och fysiska mående och tidtabellerna i vardagen. Om barnets sömnsvårigheter blir långvariga, kan de också utsätta familjen för andra problem, såsom relationssvårigheter. 

Det lönar sig också att söka hjälp om symtomen belastar familjens vardag eller om du känner att dina metoder som förälder börjar ta slut eller om dina krafter börjar minska. 

Var kan jag söka hjälp? 

Om ditt barn redan har en vårdkontakt, berätta för denna person om era bekymmer. 

Om ditt barn inte har en vårdkontakt ska du kontakta rådgivningen, skolhälsovården eller familjerådgivningen. Hjälp för familjens vardag och välbefinnande kan fås hos socialtjänsterna för barnfamiljer. Mer information om hur du söker hjälp finns i delen om mentalvårdstjänster. 

Hurudan är hjälpen? 

För barn i lek- och skolåldern är behandlingen individuell. Den kan till exempel omfatta arbete med en förälder, barnet eller hela familjen.

Andra nyttiga egenvårdsprogram

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och glädje i familjelivet! 

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet?

Vill du ge oss respons på innehållet eller komma med utvecklingsförslag? Vi tar gärna emot både ros och ris.