Skip to main content

Egenvårdsprogram

10. Sömnnyckelord

Med hjälp av sömnnyckelord kan du stöda barnet att somna på kvällen och vid nattliga uppvaknanden.

Barnets sömn består av sömncykler som varar cirka 1–1,5 timmar. De upprepas 5–7 gånger under natten. 

Mellan sömncyklerna blir sömnen lättare. Barn vaknar till eller vaknar upp vanligtvis efter varannan eller var tredje sömncykel. Vissa vaknar till oftare.  

När barnet fortsätter utvecklas, till exempel när hen lär sig röra sig, kan sömnen störas ett tag. Till exempel kan ett barn i lekåldern vakna till två gånger om natten och då behöva stöd av en förälder för att somna.  

Sömnnyckelord för att stöda sömnen 

Sömnnyckelord kan användas för att somna på kvällen och i samband med nattliga uppvaknanden. Sömnnyckelorden omfattar lugnande samt en anvisning om vad barnet förväntas göra.  

Sömnnyckelorden kan till exempel vara "ingen fara, nu ska vi sova". Genom att upprepade gånger höra samma sömnnyckelord börjar barnet efter hand lära sig vad som förväntas av hen. 

Observera

Om ditt barn vaknar fler än två gånger om natten, eller om uppvaknandena är förknippade med svårigheter att somna om mer än en gång i veckan, bör du överväga vilka faktorer som främjar och förhindrar god sömn. Du kan återgå till övning "1. Identifiera faktorer som påverkar sömnen”.  

Övning: Sömnnyckelord

Mål 

Du lugnar barnet och skapar sömnfrämjande rutiner. 

Anvisning 

1. Hitta lämpliga sömnnyckelord för att lugna barnet

Det är bra om sömnnyckelorden omfattar  

  • att lugna barnet (t.ex. "ingen fara"). 
  • en anvisning om vad du önskar av barnet (t.ex. "nu ska vi sova lite till"). 

Målet är detsamma som för kvällsrutinerna, dvs. när barnet upprepade gånger hör sömnnyckelorden vet hen vad som förväntas av hen. 

2. Håll dig tillräckligt lugn som förälder i situationen

Bara en lugn människa kan lugna en annan. Undvik att prata om andra saker när kvällsrutinen börjar.  

3. Använd samma sömnnyckelord som blir bekanta 

  • i väntan på sömnen efter att barnet lagt sig 
  • i samband med nattliga uppvaknanden