Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

Olika sömnrelaterade svårigheter är vanliga genom hela barndomen. Cirka 20–30 % av barnen lider av dem. De flesta sömnstörningarna är rätt milda och lätta att behandla.   

Utvecklingen av barnets sömn är mycket individuell. Den påverkas av både fysiska och psykiska faktorer. Därför är det viktigt att bedöma vad som hjälper just ditt barn och stöder hens utveckling.  

Barnets sömnsvårigheter prövar de vuxna som tar hand om hen. Sök vid behov hjälp i tid hos ditt nätverk och av yrkespersoner.   

Varför är sömnen viktig? 

En tillräcklig sömn är viktigt för att barnet ska må bra, växa och utvecklas. Sömnen behövs för att lära sig nya saker och återhämta sig från dagens belastning. En tillräcklig sömn hjälper barnet att må bra och främjar hens funktionsförmåga dagtid. 

För lite sömn kan orsaka en mängd olika symtom, som trötthet, irritation, rastlöshet och koncentrationssvårigheter.  

Ibland rubbas sömnen av olika sömnstörningar, som sömnlöshet eller problem med dygnsrytmen. I detta fall kan det behövas hjälp för att lindra sömnsvårigheterna. 

När ska sömnsvårigheter behandlas? 

Det är viktigt att snabbt identifiera sömnsvårigheter och påbörja behandling. Om sömnsvårigheterna förlängs, försämrar de barnets funktionsförmåga och livskvalitet och belastar hela familjen.  

När behandlingen av sömnsvårigheter inleds i tid kan resultat också fås snabbt.  

Hur behandlas sömnsvårigheter? 

Många slags sömnstörningar förekommer hos barn. Olika sömnsvårigheter behandlas på olika sätt. Det är därför det är viktigt att bedöma vilken typ av sömnsvårighet det är frågan om hos ditt barn.  

Efter bedömningen kan du granska och åtgärda de faktorer som påverkar sömnsvårigheterna.  

Kom ihåg

Det är vanligt med sömnproblem hos barn. Det kan finnas olika orsaker bakom olika sömnsymtom. Sömnsvårigheter hos barn kan behandlas effektivt.