Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

Detta program närmar sig sitt slut. I detta skede kan du tacka och berömma dig själv och ditt barn för att ni har slutfört programmet samt för de resultat ni har uppnått. Tack för att ni tog dig tid att läsa och göra övningarna så här långt!

Att lära sig nytt har upp- och nedgångar

Förhoppningsvis hittade ni verktyg och övningar i detta program som ni upplever att är nyttiga för er. Behandlingen av sömnsvårigheter och hur man ska framskrida med det kan ibland sättas på prov, alltid blir det inte de framsteg man önskat. Motgångar hör till livet och är en oundviklig del av vägen mot bestående förändringar.

När man jobbar för att övervinna utmaningar är det viktigt att tänka på nuet och rikta blicken mot framtiden. Hopp och tro på förändring för oss framåt.

Kom ihåg

Om det vore lätt att lösa barnets sömnsvårigheter som orsakar störningar i vardagen, skulle inga vårdprogram behövas.

De metoder som du fått öva dig i programmet är effektiva när det gäller att minska sömnsvårigheter hos barn. När du använder dem aktivt får du metoder för att agera som förälder och stödja ditt barn. Det är också mycket sannolikt att ni gör framsteg tillsammans när det gäller att övervinna sömnsvårigheterna.

Övning ger färdighet

Som alltid när man lär sig nya saker är det viktigt att öva, även när det gäller att inhämta nya kunskaper om hur man gör för att må bra psykiskt.

I framtiden kommer det fortfarande att finnas situationer när barnets sömn kan störas av olika anledningar. Detta kan till exempel vara fallet i samband förändringar eller sjukdom.

Framåt tillsammans

Symtomen lindras alltid i vågor. Det är också viktigt att berätta för barnet och visa på ett accepterande sätt att upp- och nedgångar och jämna perioder hör till saken och att det gäller att inte bli modfälld av motgångar.

Fortsätt att använda de metoder som ni övat och försök hantera eventuella besvärliga situationer med hjälp av dem. När både föräldern och barnet upplever framgångar med ett nytt handlingssätt och symtomen minskar, ökar självförtroendet och tron på framsteg.

Det är viktigt att alltid komma ihåg målet och fortsätta färden mot det.

Kom ihåg belöningen

Särskilt i början kan träningen vara ansträngande. Därför är det viktigt att du belönar både dig själv och barnet på något lämpligt sätt efter att ha övat på en viss färdighet till exempel i en vecka.

Tänk ut en lämplig belöning åt dig själv och ditt barn. Exempel på belöning är en gemensam lek- eller spelstund, en tur till skogen, en cykeltur eller ett besök till barnets favoritpark. Det viktiga är att hitta något som passar er och som ni båda njuter av.

Det är också viktigt att komma ihåg att alla verktyg inte behöver börja användas genast. Det mest effektiva sättet att använda metoderna är att öva dem steg för steg. Det är bra att vara snäll och barmhärtig när det gäller att lära sig och etablera nya färdigheter.

Skriv ner positiva upplevelser

När du går framåt är det bra att vara uppmärksam på framgångar och skriva ner positiva upplevelser. Samtidigt kan det vara en bra idé att skriva ner observationer av vad som hjälpte till att klara av utmanande situationer bättre.

På detta sätt stärker du upplevelsen av framgång samt lärandet och förankringen av färdigheterna i vardagen. Samtidigt får du en resursbok som du kan läsa för att tro på framgång när du står inför motgångar.