Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. Hitta en lämplig rytm för dagssömnen

Det är viktigt att mängden dagssömn är lämplig. Det är bra att bedöma behovet av och längden på dagssömn individuellt.

Dagssömnens utveckling

Barnets sömnrytm förändras med åldern. Till en början kan barnets dagssömnperiod vara kort. Så småningom ökar de i längd och minskar i antal.

I åtta månaders ålder sover barnet vanligtvis 2–3 gånger dag sömn, medan barn i 1,5-års ålder bara behöver sova dagssömn en gång. Den sammanräknade längden av dagssömnen minskar allt efter som barnets sömnbehov minskar.

När faller dagssömnen bort?

När ett barn sover en så lång sömnperiod på natten att den täcker barnets hela sömnbehov, faller dagssömnen bort efter hand. I genomsnitt faller dagssömnen bort i 3–4 års ålder, men den individuella variationen är stor. Barn som sover länge sover ofta också dagssömn längre än andra.

När dagssömnen börjar falla bort blir det ofta svårare att somna för dem. Dessutom kan tecken på övertrötthet förekomma på kvällarna.

Efter att dagssömnen fallit bort, inträffar insomnandet på kvällen ofta lite tidigare. Förändringsfasen kan vara förenad med kvällströtthet eller ilska, som varar tills en ny sömnrytm hittas. En kort vilostund på kvällen kan göra det lättare att anpassa sig till det nya.

Mängden dagssömn

Om barnet sover för mycket under dagen kan det bli svårare att somna på kvällarna eller så kan nattsömnen bli kortare och lättare. Å andra sidan kan en alltför kort dagssömn orsaka irritation och överstimulering särskilt på kvällarna. Det gör det svårare att somna.

Ibland kompenserar barnet för en dålig natt med en alltför lång dagssömn. Som en följd av detta kan barnet inte heller sova tillräckligt följande natt. På detta sätt kan en spiral som upprätthåller sömnstörningen uppstå.

Barn behöver dagssömn i genomsnitt

Här ser du mängden dagssömn vid olika åldrar. Med dagssömn avses sömn som infaller mellan klockan 07 och 19.

  • 4–6,5 timmar vid tre månaders ålder 
  • 2–5 timmar vid sex månaders ålder 
  • 2–4 timmar vid ett års ålder 
  • 1,5–3 timmar vid 1,5–2 års ålder 
  • Dagssömnen faller i allmänhet bort vid 3-4 års ålder

Övning: Hitta en rytm för dagssömnen

Mål

Du hittar en lämplig tid och längd för dagssömnen genom att följa hur ditt barn sover. 

Anvisning

Bedöm behovet av dagssömn. Bestäm en lämplig tid och längd för dagssömnen. 

Använd sömndagboken du skrev i föregående övning som hjälp. Du kan också följa upp ditt barns dagssömn och nattsömn, hur mycket barnet sover och tidpunkterna under en vecka. 

Tänk på följande när du granskar hur ditt barn sover 

1. Använd dina anteckningar för att räkna ut hur mycket ditt barn sover under dagen sammanlagt

Bedöm om den genomsnittliga mängden dagssömn per dag är rätt med tanke på barnets ålder och behov. 

2. Bedöm om dagssömnen äger rum regelbundet

Infaller dagssömnen alltid ungefär vid samma tid? Sover barnet lika mycket dagssömn varje dag? En lämplig daglig variation är högst 30–60 minuter. 

Kontrollera om mängden dagssömn och dess tidpunkter är korrekta. Du får en uppfattning om detta genom att fundera på om barnet somnar lätt och om hen är pigg medan hen är vaken.  

3. Fundera på om något av följande försvårar ditt barns nattsömnsrytm 
  • oregelbunden dagssömn 
  • för lång eller kort dagssömn 
  • dagssömnen infaller vid fel tidpunkt  

Gör dagssömnen till exempel det svårt att somna på kvällen? För lite dag sömn kan i sin tur orsaka ett tillstånd av överstimulering, vilket gör det svårt att sova även på natten. 

4. Gör korrigeringar stegvis

Förkorta, förläng eller ändra tiden för dagssömnen till exempel med 15 minuter åt gången. Låt barnet vänja sig vid denna rytm före nästa förändring. 

Tanken är att gå mot målet med små steg. På detta sätt ges barnet tid att vänja sig vid förändringen.