Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hurdana sömnsvårigheter har barn?  

Hos barn förekommer olika sömnsvårigheter. Olika sömnsymtom kräver olika behandlingsåtgärder.

Typiska sömnsvårigheter hos barn är:  

  • svårigheter att somna             
  • nattliga uppvaknanden 
  • vakande på natten 
  • mardrömmar 
  • nattskräck 

Sömnsvårigheter i olika åldrar 

Småbarn 

För små barn är nattliga uppvaknanden den vanligaste utmaningen. Om de nattliga uppvaknanden förekommer ofta och pågår länge, kan det vara ett tecken på ett problem som kräver behandling.   

Lekåldern 

Barn i lekåldern har ofta svårt att lugna ner sig för att sova och somna. Parasomnier, dvs. nattskräck samt mardrömmar är vanliga i åldern 2–5 år.   

Somatiska sjukdomar, som infektioner i de övre luftvägarna och stora tonsiller kan orsaka snarkning och göra det svårt att sova.  

Skolåldern 

Hos barn i skolåldern är sömnlöshet den vanligaste utmaningen. Den ter sig som svårigheter att somna och sova kontinuerligt fram till morgonen. Sömnkvaliteten kan verka försämrad. 

Hur känner jag igen en sömnsvårighet? 

Symtom på sömnsvårigheter och för lite sömn visar sig ofta också på dagen. Till exempel är dagtrötthet, irritation och rastlöshet vanliga symtom på sömnsvårigheter. Hos små barn kan sömnbrist också synas som gråtmildhet. 

Åldern påverkar hur barnet sover. Bedöm vilken typ av sömnsymtom ditt barn har. Fundera på om ditt barns sömnsymtom är vanliga eller avvikande för barnets ålder.