Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är störningar i dygnsrytmen?

Störningar i dygnsrytmen är vanliga från ungefär sex månaders ålder till ungdomen.

Störningar i dygnsrytmen

Med störningar i dygnsrytmen avses att barnets sömn infaller vid fel tid med tanke på familjens eller barnets vardagsrytm. Sömnrytmen kan också vara för oregelbunden.

 En oregelbunden sömnrytm ökar risken för andra sömnstörningar.

Fördröjning i utvecklingen av sömnrytmen

Hos små barn kan utvecklingen av dygnsrytmen försenas. Barnet kan sova för mycket under dagen med tanke på åldern och sömnbehovet. Det kan också vara frågan om att barnets sömnrytm inte etablerats.

Detta påverkar barnets sömn på natten och kan orsaka svårigheter att somna, nattliga uppvaknanden och en försämring av sömnkvaliteten.

Försenad sömnrytm

Om sömnrytmen är försenad kan barnet vara ovilligt att gå och lägga sig i tid eller ha svårt att somna. Det är svårt för ett barn som lider av en försenad sömnfas att vakna på morgnarna. Hen kan också vara trött och irriterad när hen vaknar. 

Tidigarelagd sömnrytm

Om barnets sömnrytm har tidigarelagts, är barnet trött redan tidigt på kvällen och orkar inte vara vaken. Barnet somnar lätt på kvällarna och vaknar tidigt på morgonen. En alltför tidig sömnrytm hos barnet kan vara ett problem om den skiljer sig avsevärt från den övriga familjens rytm.

Vad ska jag göra?

Störningar i dygnsrytmen behandlas genom att se till att sömn- och ljusförhållandena är rätt. Utöver detta korrigeras sömnrytmen gradvis i önskad riktning. 

I övningarna i egenvårdsprogrammet kan du bedöma en lämplig dygnsrytm för ditt barn, dvs. om ditt barn är naturligt kvälls- eller morgonsömnigt och om hen behöver mycket eller lite sömn.

Det är bra att beakta dessa biologiska egenskaper vid behandling av sömnproblem. Med hjälp av övningarna kan du också gradvis korrigera dygnsrytmen i önskad riktning.