Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

I den här delen lär du dig olika metoder för att hjälpa ditt barn att sova bättre.

Metoder för förändring

En god nyhet är att behandlingen av ett barns sömnsvårigheter i allmänhet lyckas bra. När barnet växer och sömnen utvecklas, lindras också sömnsvårigheterna över tid. Det är du som har nycklarna till framgång, eftersom du och ditt barn är de bästa experterna på ditt barns liv.  

Härnäst får ni lära er metoder som kan hjälpa dig att få bättre kontroll över sömnproblem hos ditt barn. En del av dem kan vara bekanta för er från förut, medan andra kan vara nya. Bekanta dig först med den aktuella metoden och fundera om den lämpar sig för ditt barn.

Övningarna är den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet

Övningarna är kärnan i programmet. Genom dem kan ni lära er nya saker och skapa lösningar för er situation.

Hur gör man övningarna?

När barnet har ett sömnrelaterat problem är konsekvens och uthållighet i alla planer och förändringar viktiga. Förändringar ger inte alltid ett svar omedelbart, eftersom det kräver mycket av barnet att ändra sina vanor och lära sig nya saker.

För att lära sig nya saker behöver barnet förälderns stöd, tillräckligt med upprepningar och tid.  Gå framåt med tillräckligt små steg så att förändringen inte blir för stor för barnet.

Det är viktigt att göra övningarna regelbundet. Fortsätt övningarna i minst 2–3 veckor. 

I följande video (1:34) får du tips gällande övningarna i egenvårdsprogrammet. Du får höra varför det lönar sig att öva regelbundet.

Barnet behöver hjälp och vägledning

Att öva de färdigheter som behandlas i det här programmet kan jämföras med att lära sig cykla.

När barnet övar sig att cykla är det viktigt att gå framåt på barnets egna villkor. Även om den vuxna ibland kan känna sig frustrerad, gäller det att öva samma saker om och om igen tills barnet behärskar dem. Hur mycket och hur länge ni måste använda stödhjul och hjälphandtag på cykeln varierar individuellt från barn till barn. Tänk på att det kan vara skrämmande för vissa barn att lära sig och kräver stora ansträngningar.

Förälderns uppgift är att skapa en trygg, positiv och uppmuntrande stämning vid övningarna. Det är också bra att komma ihåg att det inte alltid går att skydda ett barn från att falla. Om övningen är på rätt nivå kommer varje försök att utveckla den nya färdigheten vidare.

Även när cyklingen redan går bra utan stödhjul eller rädsla för att falla kan barnet fortfarande behöva att de vuxna finns där för att påminna om hur man bromsar och om trafikreglerna. På samma sätt behöver ett barn som lär sig sömnfärdigheter också en uppmuntrande vuxen.

Förändring tar tid

Motivationen för att göra förändringar i livet varierar. Ibland kan du också ha mera krafter att genomföra en förändring, ibland mindre.

När ditt barn har svårt att sova, försök att planera och göra förändringarna när du som förälder har resurser att genomföra dem konsekvent och under en tillräckligt lång tid.

Det tar ofta minst 2–3 veckor att få till stånd en förändring, ibland längre. Tålamod möjliggör det bästa resultatet.

Om dina egna resurser är begränsade, tveka inte att be om hjälp.