Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. Hitta ett positivt perspektiv

Sexualitet innehåller många olika känslor och upplevelser. Ofta är synen på ens sexualitet utvärderande och kritisk.

Är det inte dags att se på det hela från en ny, positiv synvinkel?

Sexualiteten är ofta en mycket central och synlig del av livet. Många saker relaterade till sexualitet och sex känns positiva. Å andra sidan tänker man inte alltid på dessa positiva saker.

Övning: Tio positiva fraser

Mål

Du lär dig att reflektera över din sexualitet ur ett positivt perspektiv.

Anvisning

I rutorna nedan ska du skriva tio positiva fraser relaterade till dig och din sexualitet.

Loading ...