Skip to main content

Egenvårdsprogram

10. Identifiera dina tankar

I nästa övning testar du dina omedelbara tankar relaterade till sexualitet och sex.

Alla människor har tankar om sexuella situationer. Dessa tankar kan vara neutrala, positiva eller negativa. Tankarna uppstår ofta utifrån hur en sexrelaterad situation utvecklas.

Omedelbara tankar

Vi har också så kallade omedelbara tankar, som också kallas automatiska tankar. De är tankar som man tänker då och då, till exempel i en situation relaterad till intim närhet, oavsett om man vill tänka dem eller inte. I nästa övning granskar vi dessa omedelbara tankar.

Det är också bra att berätta för din partner om dina omedelbara tankar. Det är värt att komma ihåg att din partner inte automatiskt kan veta vad du tänker.

Om ni inte ömsesidigt har diskuterat era tankar och önskemål, kan din egen uppfattning om din partners önskningar och tankar också vara felaktig.

Övning: Observera dina automatiska tankar om sexualitet

Mål

Du lär dig att observera dina automatiska tankar som har att göra med sex och sexuella situationer. Du hittar också alternativa sätt att tänka.

Anvisning

I den här övningen testar du dina automatiska tankar relaterade till sexualitet och sex.

Samla fakta som talar för att dina tankar är sanna. Samla också fakta som talar för att dina tankar inte är sanna.  

Fakta är något som en annan person kan observera. Så undvik att skriva ner dina åsikter eller gissningar. Om du är i ett förhållande kan du också diskutera dina tankar med din partner.

Du kommer att upptäcka att det är lättare att hitta bevis för en tanke än mot den. Granska dina tankar objektivt.

Överväg sedan ett alternativt perspektiv. Skriv ner vilka fakta som talar för det.

Loading ...