Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är sexuell självkänsla?

Kärnan i den sexuella självkänslan ligger i svaren på frågorna: Är jag en potentiell partner för någon? Är jag värd av uppskattning och förälskelse?

Sexuell självkänsla är en tanke eller en tro på sig själv. Inuti din sexuella självkänsla kan du hitta rädsla eller självömkan som hindrar dig från att leva ut ditt eget sexliv.  

Att stärka den sexuella självkänslan 

Sexuell självkänsla spelar en stor roll i allas liv. Sexuell självkänsla är inte ett färdigt paket du får vid födseln som du inte kan göra något åt. Sexuell självkänsla är tankar eller övertygelser som förändras hela tiden. Du kan försöka stärka den själv.  

Ibland kan den sexuella självkänslan smulas sönder under svåra stunder i livet. Efter svårigheterna återuppbyggs den sexuella självkänslan och har potential att bli starkare. 

Den sexuella självkänslan stärks när du känner att du har makt över ditt eget liv. Försök spela huvudrollen i ditt eget liv. Var inte en åskådare.  

Stöd din sexuella självkänsla så här 

  • Försök att vara snäll mot dig själv. Tala till dig själv med uppskattning. Förminska inte dig själv.  
  • Sakta inte ner för mycket inför nya situationer och utmaningar, som i början av ett nytt förhållande. Om du i början av ett nytt förhållande intalar dig själv att det inte leder till någonting, fundera på om du kan tänka om. 
  • Försök på något nytt, på allvar. Först då kan du ge dig själv en chans att lyckas. Du kan berätta att du är blyg och försiktig, men också att du är värd att lära känna. 
  • Fokusera på de bra stunderna, inte dina misslyckanden. Tro inte på dina egna kritiska tankar. Ta vara på möjligheterna. Tro på dig själv och försök ditt bästa. 

Rusmedel hjälper inte 

Behandla din kropp med respekt. Om du känner att du lider av låg sexuell självkänsla, lär dig att förstärka den på andra sätt än med rusmedel. 

Den kliniska sexologen och psykoterapeuten Tarja Santalahti berättar om sexuell självkänsla i följande videor.