Skip to main content

Egenvårdsprogram

Kartläggning av eventuella problem

Nedan finns länkar till några av de mest använda egenvårdsprogrammen i Psykporten. Du hittar också länkar till symtomtest som du kan använda för att kartlägga din situation.

Du kan börja arbeta för att övervinna andra problem antingen samtidigt med det här programmet eller först efter att du har slutfört programmet.

Depression

Om du misstänker att du är deprimerad kan du fylla i depressionstestet och bekanta dig med egenvårdsprogrammet för depression.

Ångest

Om du upplever att du ständigt är ångestfylld och deprimerad kan du fylla i ångesttestet och bekanta dig med egenvårdsprogrammet för ångest.

Utmattning

Med hjälp av detta självskattningstest kan du med relativ tillförlitlighet avgöra hur stor risk för akut utmattning du har just nu. Vi har också ett egenvårdsprogram för utmattning.

Alkohol

Om du känner eller misstänker att du konsumerar för mycket alkohol är det en bra idé att fylla i alkoholtestet. Du kan också bekanta dig med egenvårdsprogrammet för mindre alkoholkonsumtion (tillsvidare på finska).