Skip to main content

Egenvårdsprogram

Min sexualitet nu

Alla har många slags minnen relaterade till sin sexualitet. Det kan finnas trevliga och mindre trevliga minnen i det förflutna, liksom bra och dåliga känslor och upplevelser.

Du kan lära dig att leva med tidigare erfarenheter och känslor oavsett om du accepterar det som hänt.

I slutet av egenvårdsprogrammet kan du granska din sexualitet just nu.

Övning: Skriv om förändringen

Mål

Du förstår bättre hurdan din sexualitet är nu och vilka förändringar du önskar dig.

Anvisning

Denna övning består av två delar.

Läs frågorna nedan. Fundera på svaren antingen för dig själv eller skriv ner dem i rutorna nedan.

Del 1

I den första delen av uppgiften bekräftas och förtydligas önskemålen om förändring.

Komplettera meningarna nedan. Du kan fundera på svaren för dig själv eller skriva dem i rutorna nedan.

För mig innebär en förändring i min sexualitet att

Loading ...

Jag vet att jag mår bättre sexuellt eftersom

Loading ...

Ibland drömmer jag eller tänker jag på saker, och då

Loading ...

Det bästa med mitt liv och min sexualitet just nu är

Loading ...

Del 2

Den andra delen av uppgiften syftar till att öppna upp möjligheten att hoppas på och förvänta sig en förändring eller något nytt från sexualiteten genom orden ”om” och ”när”.

Ibland är det bra att överväga om ordet ”men” kan ersättas med ”å andra sidan”?

Komplettera meningarna nedan. Du kan fundera på svaren för dig själv eller skriva dem i rutorna nedan.

Om bara ___ inte var ett så stort problem för mig, kunde jag ____.

Loading ...

Det skulle hjälpa min situation om jag blev av med ____, vilket gör mig så ledsen.

Loading ...

Sedan, när ___ inte längre stör mig, börjar jag ___.

Loading ...

Jag kunde finna glädje i ___.

Loading ...

Jag ser fram emot den tid då ___ och då kunde jag fokusera mer på ___.

Loading ...

Jag spenderar mycket tid på att tänka på ___ , å andra sidan ___.

Loading ...

Jag kan nu acceptera ____ och därmed blir livet ___.

Loading ...