Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. Upptäck dina egna roller

Alla har olika roller i sina liv där de agerar i olika situationer. Vissa av dem kan vara relaterade till sexualitet eller sex. Vissa roller är å andra sidan relaterade till andra livsområden. De påverkar också ofta sexualiteten eller dess uttryck på något sätt.

Du kan till exempel vara partner, förälder, barn, vän och älskare. Men du är inte lika med din roll. Roller förändras och byts ut. Det viktigaste är att vara medveten om sina roller. Då kan du märka deras effekt på ditt beteende och tänkande. 

Observation av roller 

Du kan observera rollerna genom att vara närvarande, som om du var en observatör i dig själv. Du kan till exempel prova på det när du är ensam, på en plats som känns bra för dig. Fäst uppmärksamheten på dig själv och agera som observatör. 

I nästa övning går du igenom dina roller. Samtidigt funderar du på hur de påverkar ditt liv och din sexualitet. 

Övning: Rollkarta i mitt eget liv

Mål 

Du känner igen dina egna roller. Du förstår vad dessa roller betyder för dig. Du får en uppfattning av hur de påverkar dina tankar och din verksamhet. 

Anvisning 

Läs frågorna nedan. Fundera på svaren för dig själv eller skriv ner dem i rutorna nedan. 

Loading ...