Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad betyder sexuell hälsa?

Sexuell hälsa är ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualiteten. Det är alltså inte bara frånvaro av sjukdom.

Sexuell hälsa är värd att vårda 

God sexuell hälsa kräver en positiv och respektfull inställning till sexualitet. Det inkluderar möjligheten till njutbara och säkra sexuella upplevelser utan tvång, utnyttjande eller våld.  

Enligt WHO måste alla människors sexuella rättigheter respekteras och skyddas för att man ska kunna uppnå och upprätthålla en god sexuell hälsa. 

Respekt för den egna kroppen 

Se videon för att höra den kliniska sexologen och psykoterapeuten Tarja Santalahti berätta om begreppen sund sexualitet och respekt för den egna kroppen. 

Sexuella störningar 

Titta på videon för information om sexuella störningar. I videon medverkar den kliniska sexologen och psykoterapeuten Tarja Santalahti. 

Våga söka hjälp 

Om den sexuella njutningen bara ibland uteblir och det inte stör ditt sexliv som helhet, kan man tänka att det är en fas. 

För större problem rekommenderas att man tar en djupare titt och utreder orsakerna till symtomen. 

Det spelar ingen roll om ditt problem är litet eller stort

I dagens läge diskuteras dessa frågor mer öppet. Det finns också sakkunnig hjälp att få för problem med sexuell njutning. Det kan ändå kännas svårt att söka hjälp. Problemet kan verka för litet, för stort eller för skamligt att ta itu med.  

För att ta itu med problemet kan det räcka med att ta upp det på mottagningen, att behandla en fysisk eller psykisk sjukdom, få mer information, förbättra kommunikationen i förhållandet eller korrigera felaktiga övertygelser och attityder. 

Titta på videon för att se den kliniska sexologen och psykoterapeuten Tarja Santalahtis uppmuntran att ta upp sexuella problem.