Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

Det är viktigt att ta hand om sin sexualitet. Det är ett tecken på att man värdesätter sig själv.

I det här egenvårdsprogrammet hittar du information och hjälp med frågor som rör sexualitet.

Sexualitet är en stor helhet. Sexuell kropps- och sinnesbalans är ett tillstånd som du kan främja genom dina egna handlingar.

Egenvårdsprogrammet innehåller övningar som är avsedda att hjälpa dig med dina reflektioner. Målet med övningarna är att förbättra ditt sexuella välbefinnande, ensam eller tillsammans med din partner.