Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur påverkar närvaro sexualiteten?

Mindfulness och medveten närvaro kan stödja din sexualitet och njutning på ett helhetsmässigt plan.

Vad betyder närvaro och mindfulness?

I mindfulness eller medveten närvaro observerar och beskriver en person yttre händelser eller alternativt sina interna upplevelser för sig själv. Sådana händelser och upplevelser kan till exempel vara kroppsliga känningar, tankar, känslor och impulser till handling. Dessa ska endast observeras, inte värderas, och man försöker inte ändra dem.

Medveten närvaro och acceptans av situationen är inte att ge efter, passivitet eller att ge upp.

Psyket påverkar sex och sexuell självkänsla

Psyket och kroppen arbetar tillsammans. Om psyket inte är involverat i en sexuell situation kan det hända att kroppen inte heller är med. Upphetsning och orgasm kräver samarbete mellan kropp och psyke.

Psykets sexualitet kan vara antingen medveten eller undermedveten. Ibland kan sexuella problem, förolämpningar och övergrepp göra så att psykets sexualitet låser sig.

Vilka är fördelarna med mindfulness?

Mindfulness och acceptansövningar hjälper dig att inte fastna i saker. Du behöver inte fly från något. Du kan gå från ett tillstånd av att göra till ett tillstånd av att vara, även om brådska eller en stressig livssituation hämmar din sexualitet eller sexet.

Mindfulness och sexuell njutning

Genom att öva mindfulness kan du vara närvarande i situationer. Du kan sträva efter att inte önska att du var någon annanstans, med någon annan eller i en annan situation. Du kan lära dig att släppa viljan att prestera och att sluta klamra dig fast vid till exempel tankar.

Sikta vid sex på en medvetenhet där det förflutna och nuet samt kroppen och psyket smälter samman i en verklighet där det är möjligt att uppleva något helt nytt.

Titta på videon för tips från den kliniska sexologen och psykoterapeuten Tarja Santalahti om sexualitet och medveten närvaro.

Du kan lära dig mindfulness i övning 9. Lär dig närvaro.

Kom ihåg

Försök upptäcka kroppens fulla sensuella potential och kraft. Kroppen har mycket vishet som är värd att lyssna på. Din kropp låter dig uppleva din erotik.