Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

Du har nu nått den sista delen av programmet. Fint att du har orkat tanka information ända hit!

Du har lagt ner mycket arbete. Om du känner att en förändring behövs, fortsätt arbeta för dig själv, din sexualitet och bättre sex. 

Glöm inte att du kan använda det här programmet alltid när du har tid. Du kan spara eller anteckna de innehåll du tycker är mest användbara och komma tillbaka till dem senare. 

I den här delen hittar du ytterligare länkar till annat innehåll i Psykporten, till exempel symtomtester och egenvårdsprogram. Se efter om något av dem lämpar sig för dig.