Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Du har nu slutfört programmet. Fint!

I följande video (1:20) får du höra hur du kan ta hand om ditt psykiska välmående efter att du slutfört egenvårdsprogrammet.

Om det behövs, bekanta dig även med de övriga programmen i Psykporten som kan vara till hjälp.

Kom ihåg

Om belastningen som din livssituation orsakar känns så stor att dina resurser inte räcker till för att hantera den, ska du inte tveka att söka hjälp!

Det finns hjälp att söka

Att söka hjälp är inte ett tecken på att du har misslyckats. Alla behöver ibland en annan person som lyssnar och ger stöd och empati i svåra tider.

Med en yrkesperson kan du tryggt och i din egen takt ta itu med svåra frågor, situationer, känslor och upplevelser.

Det kan också vara svårt att lita på en yrkesperson. Det kan ta tid innan du vågar berätta om dina sanna känslor och dina djupaste och mörkaste tankar.

Under besöken kan du berätta om dig själv, dina upplevelser och känslor precis i den utsträckning du vill. Ingen kan tvinga dig att agera mot din vilja.

Vad ska jag göra om det här programmet inte räckte till?

Tredje sektorns stöd

I svåra livssituationer kan också socialtjänster eller stödtjänster inom tredje sektorn och kamratstöd ge nytta.

Professionell hjälp

Den belastning som orsakas av en utmanande livssituation kan leda till psykiska problem. Då kan det finnas ett behov av professionell hjälp. Om du redan har en vårdkontakt, berätta för denna person om dina känslor.

Om du inte har någon vårdkontakt ska du kontakta primärvården, till exempel en hälsocentral, företagshälsovården eller en privat läkarstation. Mer information om hur du söker hjälp finns i delen om mentalvårdstjänster.

Även avgiftsfria nätterapier är snabbt tillgängliga och en effektiv hjälp för många vanliga psykiska problem.

Andra nyttiga program

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och glädje i livet!

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet för sexualitet?

Vill du ge oss respons eller utvecklingsförslag på innehållet? Vi tar gärna emot både ros och ris.