Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vardagen som stöd för psykiskt välbefinnande

Nu kan du stanna upp och tänka på hur din vardag fungerar. Finns det något i din vardag som du kan ändra på för att orka mer?

Välbefinnande i vardagen har en stark koppling till det mentala välmåendet. När du mår bra går också din vardag smidigt utan större ansträngning. Å andra sidan lönar det sig också att aktivt upprätthålla vardagliga rutiner och en regelbunden dygnsrytm för att främja välbefinnandet.

Kom ihåg

Kroppen påverkar psyket och psyket påverkar kroppen. När du tar hand om din fysiska hälsa tar du också hand om ditt mentala välmående!