Skip to main content

Egenvårdsprogram

Min situation

Många typer av livshändelser påverkar sexualiteten. Till näst stannar du upp för att granska ditt eget liv.

Sexualiteten kan vara svår att verbalisera, liksom sexuellt välbefinnande. Om du vill kan du använda följande övning som hjälp.

I övningen blickar du tillbaka på olika händelser som har inträffat under ditt liv. Samtidigt reflekterar du över hur dessa händelser har påverkat din sexualitet.

Övning: Sexuellt välbefinnande och händelser under livets gång

Mål

Du förstår hurudana viktiga händelser som har hänt i ditt liv och hur de har påverkat ditt sexuella välbefinnande.

Anvisning

Syftet med övningen är att stanna upp och tänka på sitt eget liv i lite större utsträckning. Du går igenom händelser som har påverkat ditt nuvarande sexuella välbefinnande.

Tänk på olika tidsperioder. Lista händelser som har påverkat utvecklingen av din sexualitet. Sätt ett plus- eller minustecken framför händelsen.

Plustecknet kommer framför händelser som har påverkat ditt sexuella välbefinnande på ett positivt sätt. Minustecknet anger om händelsen har försämrat ditt sexuella välbefinnande.

Anteckningen av händelser börjar från födelsen. Om du vill kan du dela upp tidsperioderna i ännu mindre delar

Loading ...