Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad kan skada sex och sexualitet?

Det finns många faktorer som kan hota sexualiteten, men det finns hjälp att få. Tveka inte att prata om dina problem med en yrkesperson. Tillsammans kan ni reflektera över och besluta vilken typ av hjälp som behövs just nu.

Psykisk hälsa och sexualitet 

Störningar i den sexuella funktionen är vanliga i samband med psykiska störningar. 

Den kliniska sexologen och psykoterapeuten Tarja Santalahti berättar i videorna om sambandet mellan sjukdomar, psykiska störningar och sexuella störningar. 

Effekterna av rusmedel och psykiska störningar på sexualiteten

Kom ihåg

Om medicineringen orsakar problem ska du tala om det för din behandlande läkare. Det kan hjälpa att sänka läkemedelsdosen, ta en läkemedelspaus på ett par dagar eller byta läkemedel.