Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

I den här delen hittar du olika övningar.

Övningarna varierar till sin längd och sitt innehåll. Du kan bekanta dig med dem i vilken ordning som helst eller bara välja de som är lämpligast för dig själv.

Många av övningarna är upplevelsebaserade och kan vara svåra att beskriva i ord. Öva lugnt och ställ inga prestationsmål för dig själv. Ingen blir en mästare efter att ha övat en gång – du kommer att lyckas, lita på dig själv.

Mot en mer varsam sexualitet

Din nuvarande sexualitet styr inte hela resten av ditt liv. Redan genom att läsa detta program tar du de första stegen mot framtiden. Du har bestämt dig för att reda ut din sexualitet.

Du har möjlighet att möta sexualiteten, som kan ange tonen för och vara en drivkraft i livet.

Övningarna hjälper dig att fundera på din egen sexualitet. Om du känner ett behov av att ändra på något, kommer du att få verktygen till förändring.

Övningarna bygger på mindfulness.

Övningarna är den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och reflektera kring lösningar på din situation.

Det är viktigt att du förutom att läsa information också gör övningar. Genom att göra övningar går du från att vara en läsare till en aktiv aktör. På detta sätt tar du steg mot att förbättra din situation.

Hur gör man övningarna?

En del övningar tar längre tid än andra.  Det viktiga är att du fortsätter med övningarna även om det känns utmanande. För vissa övningar är det viktigt att du upprepar dem tillräckligt många gånger för att få till en mer hållbar förändring.

Övningar som du tycker är särskilt bra bör du lägga på minnet och hålla kvar för en längre tid.

Vill jag ha förändring?

Det är bra att till en början granska med vilken sinnesstämning du funderar över din sexualitet.

Du kanske har tänkt på en förändring om du till exempel inte känner dig närvarande under sex, sex har blivit en prestation eller du inte hittar tid för att ha sex. Nu kan du mjukt granska din egen situation. Om du tycker det är nödvändigt, ta ansvar för din sexualitet och sök professionell hjälp vid behov.

Motivation till förändringen

Hur motiverad är du på en skala från 0 till 10? 0 betyder ”jag är ovillig att jobba på min sexualitet” och 10 betyder ”jag är villig att göra allt som hjälper mig att må bättre sexuellt”.

Var ärlig mot dig själv. Om du är ovillig att jobba på ditt eget sexuella välbefinnande, observera din situation i några dagar.

Observera att vad du än gör till fördel för din sexualitet, kan det förbättra ditt sexuella välbefinnande och din livskraft. Granska dina handlingar uppriktigt. Funderar du ännu eller har du redan börjat vidta åtgärder för förändringen?