Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

Självskadebeteende är att skada sig själv för att försöka lindra känslorna när man mår dåligt. Det går att få hjälp för självskadebeteende.

Självskadebeteende används vanligtvis för att lindra stunder då man mår outhärdligt dåligt eller inte känner något alls. Det är sällan fråga om självmordsförsök.

Vem är det som skadar sig själv?

Människor som skadar sig själv är individer i olika åldrar, olika livssituationer och med olika bakgrund. Du är inte den enda. En del kan ha psykiska problem relaterade till självskadebeteende, såsom depression, ångest, ätproblem eller problem med rusmedel.

Det uppskattas att självskärning förekommer hos cirka 12 procent av ungdomarna i åldern 13–18 år i Finland. Den genomsnittliga åldern då man börjar skada sig själv är 12–15 år. Vuxna skär sig också. Man kan också skada sig själv på andra sätt, till exempel genom att slå sig själv, ha sexuella kontakter man inte mår bra av eller utsätta sig själv för risktagande.

Att söka hjälp

Det lönar sig att söka hjälp så tidigt som möjligt. Obehandlad och långvarig självdestruktivitet är förknippad med en ökad risk för självmord. Det är dock aldrig för sent att söka hjälp.

Vid behandlingen av självskadebeteende beaktar man de individuella orsakerna bakom handlingarna och utvecklar alternativ till självskadebeteendet. På så sätt stöder man välbefinnandet och förhindrar att problemen förvärras.

Kom ihåg

Självskadebeteende används för att lindra stunder då man mår outhärdligt dåligt eller inte känner något alls. Det går att få hjälp för självskadebeteende.