Skip to main content

Egenvårdsprogram

10. Att be om och ta emot hjälp

Vårt agerande påverkar även andra människor, och andras agerande påverkar oss.

Självskadebeteende kan leda till att man distanserar sig från andra både psykiskt och fysiskt. Du kanske inte berättar att du skadar dig själv eftersom du tror att andra blir oroliga. Du kanske också håller fysiskt avstånd till andra på grund av t.ex. sår och ärr.

En del av dig vill kanske klara dig helt själv och dölja självskadebeteendet. En annan del kanske önskar att någon skulle märka det som sker och kunna hjälpa dig.

Hur kan jag få stöd från andra?

Du kan inte stå andra nära och få stöd om du inte är öppen och ärlig mot dem. Om du inte ännu är redo att sluta skada dig själv helt, kan du öva på att låta de som du litar på närma sig den sida i dig som skadar sig själv.

Berätta ärligt och öppet om självskadebeteendet. Låt andra t.ex. se dina ärr och berätta hur de uppstod. Öva också på att be om hjälp.

Övning: Vad säger mina ärr?

Mål

Du lär dig att tolka tankarna och orsakerna bakom enskilda ärr.

Anvisning

 1. Skriv ut bilden på en kropp som finns i pdf-bilagan, eller rita konturen av din kropp på ett separat papper.
 2. Rita ut alla ärr som finns på din kropp på bilden.
  Skriv ner situationen där ärret uppstod bredvid varje ärr.
 3. Ge ordet åt dina ärr och rita en pratbubbla bredvid varje ärr.
  Om ärret kunde tala, vad skulle det säga? 
  Vem skulle det rikta sig till?
  Hur uppfattades detta budskap en gång i tiden?
 4. Gör slutligen en sammanfattning:
  Hur ofta missförstods ärrets budskap?
  På vilka olika sätt missförstods självskärningen?

Sammanfattning

Loading ...

Att be om och ta emot hjälp

Fundera på om du tycker att det är svårt att be andra om hjälp. Tycker du dessutom att det är svårt att ta emot hjälp? Du kanske har en uppfattning eller åsikt som gör det svårt för dig att be om hjälp. Känner du dig till exempel svag som person om du inte alltid klarar av allt själv?

En god interaktionsförmåga handlar både om att ge hjälp till dem som behöver det och att själv be om och ta emot hjälp vid behov. Det är en färdighet som man kan lära sig via övning.

Övning: Att be om hjälp och sätta gränser

Mål

Du lär dig att be om hjälp genom att öva och ta små steg i taget. Du lär dig också att uthärda situationer där du sätter gränser eller agerar annorlunda än förväntat.

Anvisning

Öva på att be om hjälp i olika situationer. Du kan prova på situationerna i listan nedan i valfri ordning. Det viktigaste är att du övar regelbundet. Kom också ihåg att tacka dig själv efter varje övning.

 • Gå till biblioteket och be bibliotekarien om hjälp att hitta en bok.
 • Sitt i 15 minuter på ett kafé utan att köpa något.
 • Be personalen i en butik om hjälp att hitta en specifik produkt.
 • Be någon om en tjänst med något du behöver hjälp med.
 • Var öppet oense med någon om något.
 • Be någon att sluta med något som stör dig.