Skip to main content

Egenvårdsprogram

12. Känslor förknippade med ärr

I den här övningen utforskar du ditt förhållande till de eventuella märken som självskadebeteendet lämnat efter sig och känslorna som de framkallar.

Övning: Ärr och skam

Mål

Du lär dig att observera din inställning till ärren som självskadebeteendet lämnar efter sig. Du förstår känslorna som ärren väcker.

Anvisning

Denna övning består av tre delar.

  1. I den första delen går du igenom ärren på din kropp genom att rita eller skriva.
  2. I den andra delen besvarar du frågor för att undersöka hur du för närvarande förhåller dig till dina ärr.
  3. I den tredje delen observerar du hur andras kommentarer om dina ärr påverkar dig.

Del 1

Skriv ut bilden på en kropp som finns i pdf-bilagan eller rita konturen av din kropp på ett separat papper. Rita ut alla ärr som finns på din kropp på bilden.

Del 2

Loading ...

Del 3

Tänk en stund på situationer där någon lade märke till dina ärr och frågade dig om dem.

Loading ...