Skip to main content

Egenvårdsprogram

ATT GÅ VIDARE FRÅN SVÅRA SITUATIONER

Baserat på tidigare övningar har du kanske märkt att du ofta mår bättre när du:

  • identifierar svåra känslor och tankar, så att de inte är oförklarliga och hotfulla
  • har lärt dig att inse att tankar och känslor inte är farliga och att du inte behöver kämpa mot dem
  • har lagt märke till att tankar och känslor kommer och går

Lusten att skada sig själv och andra svåra tankar och känslor kanske inte försvinner helt, men det kan bli lättare att hantera och stå ut med dem.