Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Du har nu slutfört egenvårdsprogrammet för självskadebeteende. Fint!

I följande video (0:56) får du höra hur du kan ta hand om ditt psykiska välmående efter att du slutfört egenvårdsprogrammet.

Förhoppningsvis fick du användbar information och nya idéer och verktyg för att övervinna självskadebeteendet. Det lönar sig att fortsätta göra de övningar som passar dig. Var också i fortsättningen uppmärksam på hur du hanterar din vardag och sträva efter att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt.

Tillåt dig själv att ha vilodagar och planera kanske till och med in dem i förväg. Planera också in motion och meningsfulla aktiviteter i förväg i veckokalendern.

Bekanta dig vid behov även med de övriga egenvårdsprogrammen i Psykporten, som kan vara till hjälp för dig.

Kom ihåg

Tveka inte att söka hjälp om behovet av att skada dig själv blir ännu starkare eller om du känner att det sänker din funktionsförmåga och livskvalitet!

Vad ska jag göra om egenvårdsprogrammet inte räckte till?

Det lönar sig alltid att prata med en närstående eller en yrkesutbildad person om du mår dåligt.

Du bör omedelbart söka hjälp, särskilt om du

  • känner ständig hopplöshet
  • tankar om död eller självmord
  • ständiga svårigheter att klara av din vardag, till exempel skola eller studier.

Vi rekommenderar också att söka hjälp om du känner att du inte får tillräckligt med stöd av detta egenvårdsprogram.

Varifrån kan jag söka hjälp?

Om du känner att du behöver stöd, tveka inte att söka hjälp. Om du redan har en vårdkontakt, berätta för din kontaktperson om hur du mår och känner dig.

Om du inte har någon kontakt till en yrkesutbildad person, kan du kontakta till exempel en bekant lärare, kurator, skolsköterska eller skolpsykolog.

Om du är det minsta orolig för de fysiska skador som uppstått, var inte rädd för att ringa närmaste hälsostation eller jourhjälpen (116117).

Du får också akut hjälp från till exempel den nationella krisrådgivningen (09 2525 0112) och Sekasin-chatten. Mannerheims barnskyddsförbund har också en telefonlinje för barn och ungdomar (på finska 116 111 alla dagar och på svenska 0800 96 116 måndag-torsdag) och en chatt.

Även avgiftsfri nätterapi är en snabbt tillgänglig och effektiv hjälp för många vanliga psykiska problem.

Andra nyttiga egenvårdsprogram

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och att du finner glädje i livet!

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet för självskadebeteende?

Vill du ge oss respons eller utvecklingsförslag på innehållet? Vi tar gärna emot både ros och ris.