Skip to main content

Egenvårdsprogram

Minneslista för egenvård vid självskadebeteende

Efter att du har slutat skada dig själv kan det komma stunder då du vill göra det igen. Det kan också leda till att du t.ex. skär dig i en svår situation.

Det är sällan lätt att sluta skada sig själv. Självskadebeteendet kan ha hjälpt dig att överleva eller klara dig i flera år.

När har man blivit av med självskadebeteende?

Ju längre tid det har gått sedan man slutade skada sig, desto mer sällan tänker man på självskadebeteende. Benägenheten att skada sig kan dock finnas kvar, på samma sätt som benägenheten att röka kan finnas kvar hos den som slutat röka.

Dina tankar är inte farliga

Kom ihåg att tankar om att skada sig och jobbiga känslor inte är farliga i sig. Du kan alltid välja hur du agerar. Dina tankar kan komma och gå även senare i livet. Så ge dig själv tillåtelse att tänka på självskadebeteende.

Ge dig själv också tillåtelse att vara mänsklig och begå misstag. 

Om du känner av svåra känslor eller lusten att skada dig

  1. Kom ihåg att tankar och känslor inte är farliga i sig. De kommer och går.
  2. Berätta för dig själv vad du upplever just nu. Vilka tankar, känslor och handlingsimpulser identifierar du? Om du har svårt att nå dina tankar kan du försöka komplettera meningen ”Det känns som att jag.../att inget.../att allt.../att snart händer....”
  3. Kom ihåg att tankar bara är tankar. När man har svåra känslor ska man inte omedelbart tro på de tankar man då har.
  4. Försök att vara med dessa upplevelser utan att kämpa mot dem. Sträva efter detta, även om ditt psyke säger att du inte kan uthärda situationen. Låt inte automatiska tankar och svåra känslor bestämma vad du ska göra.
  5. Använd vid behov krisfärdigheter. Gå dock tillbaka senare och observera situationen.
  6. Fäst uppmärksamheten vid dina behov. Vad skulle vara nyttigt och vettigt just nu?
  7. Lös eventuella problem och be om hjälp om det behövs.

Om du har skadat dig själv

Om du har skadat dig själv, gå tillbaka till övningen Varför skadar jag mig själv. Leta inte efter skyldiga, utan försök att förstå logiken i dina tankar, känslor och handlingsimpulser.

Om du upplever känslor av besvikelse och sorg på grund av självskadebeteendet, ta emot dessa känslor.

Du kan också fundera på om det finns någon jobbig sak eller omständighet i ditt liv just nu som du själv kan påverka. Prova på problemlösning.

Kom ihåg

Det är vanligt att ofta tänka på självskadebeteende även efter att man har slutat. Tankar på att skada sig och jobbiga känslor är inte farliga. Du kan alltid välja hur du agerar.