Skip to main content

Egenvårdsprogram

ATT BEMÖTA TANKAR OCH KÄNSLOR

Krisfärdigheter är till hjälp framför allt i början och i särskilt jobbiga situationer. På lång sikt är det dock viktigt att öva på att bemöta svåra tankar och känslor med hjälp av medveten och accepterande närvaro.

Medveten och accepterande närvaro kan beskrivas som att rikta uppmärksamheten mot nuet öppet och frivilligt, utan att kritisera eller döma.

Att öva på medveten och accepterande närvaro hjälper dig att ge upp onödiga strider mot ditt eget inre tillstånd. Det hjälper dig att fästa uppmärksamheten vid det som är viktigt och nyttigt vid varje given tidpunkt.

I övning 3–6 övar du på att

  • rikta uppmärksamheten
  • observera svåra upplevelser med acceptans
  • bryta dig loss från tankarnas grepp

Dessa är delvis överlappande färdigheter. Vi börjar med att gå igenom dem en i taget.

  • Det är bra att göra övningarna dagligen och ibland fler än en gång om dagen.
  • Det är viktigt att öva regelbundet i minst 2–3 veckor.

Först efter det kan du märka deras effekter.