Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

Ett liv utan självskadebeteende kan verka omöjligt. Övningarna är kärnan i programmet och den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet. De ger dig möjlighet att identifiera och fundera över lösningar på din situation.

Ditt psyke kan eventuellt underskatta hur allvarligt självskadebeteendet är. Det är inte alltid värt att argumentera med sitt psyke. Försök istället att vara öppen och utforska olika sätt att agera.

Du kan själv påverka självskadebeteendet

Förhoppningsvis hittar du i denna del metoder som passar dig och som du kan tillämpa i vardagen. Att du läser denna text är redan i sig ett viktigt första steg. Du har alltså redan stannat upp för åtminstone ett ögonblick för att fundera på din situation, och du vill ha en förändring.

Förändring tar tid

Motivationen att göra förändringar i livet varierar. Ibland kan man också ha mer krafter att genomföra en förändring, ibland mindre. Kom ihåg att denna variation är naturlig.

Ingå ändå ett avtal med dig själv: prova att följa anvisningarna i detta egenvårdsprogram och bedöm först senare om de har varit till någon nytta.

I denna del får du verktyg för att återställa din funktionsförmåga och förändra ditt sätt att tänka. Gör de uppgifter som känns nödvändiga för dig. Kom ihåg att lyssna på dina egna inre resurser.

Hur gör man övningarna?

Förutom att läsa informationen är det viktigt att göra övningarna. På så sätt tar du steg mot att förbättra din situation.

Var ska jag börja?

Du kan prova alla övningar i tur och ordning eller bara välja dem som intresserar dig.  

De övningar som är särskilt bra för dig är det bra att skriva ner och använda ofta.

Hur lång tid tar det?

Reservera en lugn stund för att bekanta dig med övningarna.

Det är viktigt att upprepa vissa av hjälpmedlen flera gånger för att få ut så mycket som möjligt av dem.

Återkom till övningarna när du märker att du behöver dem.Det är viktigt att du utöver att läsa informationen även gör övningarna. Genom att göra övningarna går du från att vara en läsare till en aktiv aktör. På så sätt tar du steg mot att förbättra din situation.

Hur ska jag göra om övningarna känns svåra?

Vissa övningar kan kännas svåra. Det kan vara svårt att komma igång med dem. Det kan också kännas som om instruktionerna till övningarna är otydliga.

Om en övning verkar svår eller om du inte klarar av den, be en vuxen om hjälp.

I följande video (1:22) får du tips gällande övningarna i egenvårdsprogrammet. Du får höra varför det lönar sig att öva regelbundet.