Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

Ett liv utan självskadebeteende kan verka omöjligt. Ditt psyke kan övertyga dig om att du ibland mår så dåligt att det inte finns några andra sätt.

Ditt psyke kan eventuellt underskatta hur allvarligt självskadebeteendet är. Det är inte alltid värt att argumentera med sitt psyke. Försök istället att vara öppen och utforska olika sätt att agera.

Du kan själv påverka självskadebeteendet

Förhoppningsvis hittar du i denna del metoder som passar dig och som du kan tillämpa i vardagen. Att du läser denna text är redan i sig ett viktigt första steg. Du har alltså redan stannat upp för åtminstone ett ögonblick för att fundera på din situation, och du vill ha en förändring.

Förändring tar tid

Motivationen att göra förändringar i livet varierar. Ibland kan man också ha mer krafter att genomföra en förändring, ibland mindre. Kom ihåg att denna variation är naturlig.

Ingå ändå ett avtal med dig själv: prova att följa anvisningarna i detta egenvårdsprogram och bedöm först senare om de har varit till någon nytta.

I denna del får du verktyg för att återställa din funktionsförmåga och förändra ditt sätt att tänka. Gör de uppgifter som känns nödvändiga för dig. Kom ihåg att lyssna på dina egna inre resurser.

Övningarna är den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på din situation.

Det är viktigt att du utöver att läsa informationen även gör övningarna. Genom att göra övningarna går du från att vara en läsare till en aktiv aktör. På så sätt tar du steg mot att förbättra din situation.

Hur gör man övningarna?

En del övningar tar längre tid än andra. Det viktiga är att du fortsätter med övningarna även om det känns utmanande. För vissa övningar är det viktigt att du upprepar dem tillräckligt många gånger för att få till en mer hållbar förändring.

Övningar som du tycker är särskilt bra bör du lägga på minnet och återkomma till.

Till näst lär du dig färdigheter för att hitta alternativ till självskadebeteendet och stöda ditt välbefinnande.