Skip to main content

Egenvårdsprogram

Är du beroende av att skada dig själv?

Alla beroenden börjar med att man experimenterar. Om upplevelsen är positiv kan handlingen utvecklas till ett återkommande beteendemönster i liknande situationer.

Ju mer du gör något, desto mer upptar det dina tankar. I en utmanande situation kan det leda till att du utvecklar ett beroende.

Då kan tänkandet bli snävare och den kreativa problemlösningsförmågan kan försvagas. Det kan kännas som om världen blir mer och mer hotfull. Chanserna att överleva eller klara sig kan se allt sämre ut. Det resulterar i en upplevelse av att man befinner sig i en återvändsgränd eller labyrint, som det är svårt att komma ut ur utan hjälp.

Med hjälp av följande test kan du granska om ditt självskadebeteende liknar ett beroende.

Övning: Är du beroende av att skada dig själv?

Mål

Du tar reda på ifall du är beroende av självskadebeteende.

Anvisning

Gå igenom varje del och svara sanningsenligt på frågorna.

Loading ...

Resultat

Ju fler frågor du svarade ja på, desto mer sannolikt är det att du har utvecklat ett beroende av självskadebeteende. Detta kan behandlas, precis som andra beroenden.

För att komma ur beroendet av att skada dig själv måste du identifiera ditt beroende och vilja återfå kontrollen över ditt liv.