Skip to main content

Egenvårdsprogram

9. Problemlösning

Det dagliga livet är fullt av små och ibland även stora problem.

Problemlösning är till nytta när det handlar om en sak eller saker som du själv kan påverka.

Problemlösning är effektivt till exempel när du funderar på

  • vad du skulle kunna göra annorlunda
  • hur du skulle kunna uppnå något
  • hur du skulle kunna förändra något

Övning: Problemlösningssteg

Mål

Du lär dig att lösa problem på ett systematiskt sätt. Du kan använda denna metod för både små och stora problem.

Anvisning

Välj ett relativt litet problem. Öva på problemlösning genom att fundera på svaren på frågorna nedan.

Loading ...

Kom ihåg

Problemlösning är effektivt till exempel då du funderar på vad du skulle kunna göra annorlunda eller hur du skulle kunna uppnå eller förändra något.