Skip to main content

Egenvårdsprogram

5. Att lära sig känna igen svåra känslor

Svåra känslor är lättare att observera och identifiera när du kan kategorisera och namnge dem.

Känslor är en oskiljaktig del av livet. Känslor ger information och motiverar oss att agera.

Hur uppstår känslor?

Uppkomsten av känslor påverkas både av händelser i omgivningen samt hur man tolkar dessa händelser.

Svåra känslor kan uppstå till exempel när man automatiskt tror på de slutsatser som ens psyke drar. De kan också uppstå när den nuvarande situationen påminner oss om en tidigare jobbig situation. Bakom känslorna kan dessutom dölja sig andra känslor som är svårare att uppfatta.

Svåra känslor är tillåtna

Svåra känslor är, precis som svåra tankar, inte ett problem i sig. Däremot kan problem uppstå ifall man har svårt att acceptera svåra känslor och därför gör något skadligt.

Nedan beskrivs känslor som ofta upplevs som jobbiga samt deras typiska bakgrunder och effekter.

Kom ihåg dessa grundläggande principer

  • Varje människa har rätt till sina egna känslor, synsätt och åsikter.
  • Man kan inte välja sina känslor och tankar, men man kan välja sitt beteende.
  • Du ansvarar bara för dina egna handlingar.

Övning: Identifiera dina känslor

Mål

Du lär dig att identifiera dina rådande känslor. Du lär dig också att observera om du undviker obehagliga känslor och i så fall hur.

Anvisning

Denna övning innehåller två delar.

Del 1

Anteckna under en veckas tid de känslor som du identifierar hos dig själv. Du kan skapa en egen lista eller använda tabellen i pdf-bilagan med exempel på känslor.

Känslor du kan uppleva inkluderar glädje, entusiasm, lycka, sorg, besvikelse, ånger, irritation, ilska, avsky, skuld, stolthet över dig själv, medkänsla, hoppfullhet, att känna dig älskad...

När du identifierar känslorna, var också uppmärksam på hur det känns i kroppen och vad känslan får dig att vilja göra.

  • Hur andas du?
  • Vilka muskler spänns?
  • Hurudan är din kroppsställning?
  • Vad skulle du vilja göra?
  • Vilken del av dig vill röra sig och i vilken riktning?
  • Skulle du vilja viska, gråta, ropa, skrika, varna eller använda din röst på något annat sätt?

Fundera samtidigt på om du undvek att uppleva vissa känslor.

Loading ...

Del 2

Undersök dina känslor dagligen i en vecka.

Välj de känslor du upplevde nedan.

Loading ...

Andra känslor

Loading ...

Fundera nu på

1. Vilken känsla eller upplevelse undvek du eller ville du undvika?
2. Vad skulle vara det värsta med att känna just den känslan?
3. Vad gjorde du för att undvika att uppleva den känslan?
4. Vilken typ av yttre stöd eller inre resurser skulle du behöva för att inte behöva undvika den känslan?

Exempel

”Jag vill inte gråta. Jag kan inte tänka ordentligt när jag gråter.

Men det finns en sida i mig som gråter och är ledsen hela tiden. Jag orkar inte lyssna på den. Jag vill bli av med den.

Jag är rädd för att om jag tillåter mig att känna sorg, så blir jag deprimerad och klarar inte längre av att arbeta. Därför försöker jag jobba hela tiden och hålla mig sysselsatt så att jag inte hinner känna något.

Jag undviker alltså att känna sorg. Jag tror att jag behöver hjälp så att jag tryggt kunde känna sorg. Jag är rädd för att min inre sorg aldrig kommer att ta slut.”

Känslan och hur jag undvek den

Loading ...