Skip to main content

Egenvårdsprogram

11. Att berätta om självskadebeteendet

Välj de personer som du litar på mest och berätta för dem först. Det kräver mod och att man vågar ta risker.

Alla människor reagerar på sitt eget sätt. Någon kan reagera med att vägra prata om det och vara avvisande. Hen kan bete sig som om hen inte har hört något och byta samtalsämne. Då kan hen inte ta emot det du berättade om. Hen kanske kan acceptera det du berättade senare.

Det känns jobbigt att bli avvisad eller ignorerad då man har tagit mod till sig att berätta och litar på den andra. Det kan vara värt att berätta att du skadar dig själv även om den första reaktionen från andra inte är vad du hade hoppats på.

Hur ska man förhålla sig till andras reaktioner?

Du kan inte påverka andras reaktioner, endast ditt eget beteende. Alla ansvarar för sina egna handlingar, och alla har rätt till sina egna känslor. Försök inte kontrollera eller förändra andras känslor.

Även om du inte kan kontrollera andras reaktioner kan du försöka förstå dem. Du kan fråga varför den andra gör som hen gör. Att förstå hens reaktion hjälper dig att hantera ett eventuellt avvisande eller att din upplevelse ignoreras.

Kom ihåg att det är modigt att berätta

Berätta om självskadebeteendet utan skam. Även om självskadebeteende inte är en del av varje människas liv, har det hjälpt dig att hantera och bearbeta dina känslor.

När du berättar för andra att du skadar dig själv, var stolt över att du har klarat dig. Var stolt över att du har lärt dig att hantera svåra känslor och gått en lång väg för att komma dit du är nu.

Var så rak och ärlig som möjligt. Kom ihåg hur modig och stark du är när du talar om självskadebeteendet med andra.

Övning: Hur berätta om självskadebeteendet?

Mål

Du förbereder dig och gör upp en plan för att berätta för en närstående om självskadebeteendet.

Anvisning

Svara på frågorna och använd vid behov exemplen.

Loading ...

Kom ihåg

Om du inte är öppen och ärlig kan du inte stå andra nära och få stöd. Öva på att be om hjälp.